Siirry sisältöön
Visit Parikkala

Parikkalan kunta kokeilee osallistavaa budjetointia ensimmäistä kertaa. Osallistu ja vaikuta!

22.3.2024 Ajankohtaista

Osallistava budjetointi on suoran demokratian muoto, jossa kuntalaiset saavat osallistua suoraan verovarojen käyttöön liittyvään keskusteluun, suunnitteluun sekä päätöksentekoon. Kuntalaki kannustaa kuntia edistämään kuntalaisten mahdollisuuksia osallistua talouden ja palvelujen suunnitteluun.

Parikkalan kuntastrategian 2023–2030 yksi strategisista painopisteistä on yhdessä tekeminen, jonka mukaisesti yhteisöllisyyttä ja kuntalaisten aktiivisuutta edistetään vahvistamalla osallisuutta. Osallistava budjetointi on erinomainen toimintamalli osallisuuden vahvistamiseen.

Osallistavan budjetoinnin ajatuksena on tarjota asukkaille mahdollisuus osallistua kunnan kehittämiseen ja kannustaa osallistumaan oman asuinympäristönsä parantamiseen.

Osallistavassa budjetoinnissa saat keksiä minkä tahansa idean, kunhan pidät mielessä nämä ehdot:

Miten osallistava budjetti konkreettisesti etenee?

Parikkalan osallistava budjetointi toteutetaan kevään 2024 aikana.

Vaihe 1, ideointi. 22.3.-22.4.2024

Ideointivaiheessa kuntalaiset saavat tehdä ehdotuksia lähettämällä kuntaan ideat ja ehdotukset koko määrärahan tai sen osan käyttämiseksi.

Lähetä ideasi sähköisesti vastaamalla tähän kyselyyn:

https://link.webropolsurveys.com/S/9D7343B4869EE8E1

Vaihtoehtoisesti voit viedä hyvin perustellun ideasi suoraan Parikkalan kunnanvirastolle tai lähettää sen sähköpostitse kunta@parikkala.fi .

Nimeä ideasi selkeästi ja napakasti.

Kerro, mihin alueelle ideasi sijoittuu (esimerkiksi tietty asuinalue/kylä vai koko kunta) ja ketä se koskettaa (kaikkia kuntalaisia, tiettyä ryhmää yms.)

Kerro, miten ideasi edistää kuntalaisten hyvinvointia.

Hyvinvointi voidaan ymmärtää tässä yhteydessä laajasti. Se voi tarkoittaa esimerkiksi terveyttä, viihtyisyyttä, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta tai jotain muuta!

Pohdi, onko ideasi mahdollista toteuttaa maksimissaan 10 000 eurolla. Tarkkoja hintatietoja ei ole tarpeen esittää, sillä ne tarkistetaan valmisteluvaiheessa, ennen kuin ideoista äänestetään kuntalaisten kesken. Idea voi olla hyvinkin pieni (esim. muutaman tuhannen euron budjetin vaativa idea) tai suurempi, koko budjetin sitova idea.

Vaihe 2. Ideoiden läpikäynti.

Kunnan johtoryhmä arvioi määräajassa saapuneet ehdotukset ja valitsee lopulliseen äänestykseen toteutuskelpoiset ja ehdot täyttävät ideat.

Vaihe 3. Kuntalaisäänestys sähköisesti.

Johtoryhmän valitsemat toteutuskelpoiset ja ehdot täyttävät ideat kootaan kuntalaisten äänestettäväksi.

Vaihe 4. Eniten ääniä saanut idea (tai ideat) toteutetaan vuoden 2024 aikana.

Vaihe 5. Arviointi ja kehittämistarpeiden selvittäminen.

Lopuksi pyydämme palautetta Parikkalan vuoden 2024 osallistavasta budjetoinnista sekä prosessin etenemisestä ja toteutuksesta. Saadun palautteen ja kokemusten perusteella arvioidaan toimintamallin ottamista pysyvästi käyttöön.

Tiedotamme jokaisen vaiheen etenemisestä nettisivuillamme sekä Facebookissa!