Siirry sisältöön
Visit Parikkala

Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista. Kenellä tahansa on oikeus tutustua niihin. Asiakirjat ovat siis julkisia, ellei laissa toisin määrätä. Jos asiakirja on salainen, on viranomaisella velvollisuus perustella salauspäätös.

Voit pyytää julkisia asiakirjoja nähtäväksi. Lisäksi jokaisella on oikeus saada tieto häntä itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi. Viranomaisen on järjestettävä asiakirjahallinto siten, että kansalaiset halutessaan saavat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot vaivattomasti käyttöönsä.

Kun esität tietopyynnön, joka koskee julkista aineistoa, voit tehdä sen sähköpostilla, kirjeitse, puhelimitse tai käymällä kunnanvirastolla. Älä lähetä luottamuksellista tietoa sisältävää tietopyyntöä sähköpostilla. Jos tiedät tietopyyntösi koskevan salassa pidettävää aineistoa, esitä tietopyyntö allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti paikan päällä henkilöllisyytesi todistaen.

Tietopyyntö esitetään suoraan sille Parikkalan kunnan toimialalle tai henkilölle, joka on vastuussa siitä asiakirjasta tai asiasta, jota tietopyyntö koskee. Mikäli et ole varma mille taholle tietopyyntö tulisi osoittaa, toimita pyyntösi Parikkalan kuntaan kirjeitse tai sähköpostitse kunnan viralliseen sähköpostiosoitteeseen.

Yhteystiedot

Parikkalan kunta, Harjukuja 6, 59100 Parikkala
kunta@parikkala.fi
puh. 0400 851 951