Siirry sisältöön
Visit Parikkala

Parikkalan kunnassa järjestetään esiopetusta varhaiskasvatuksen toimintana joko päiväkodeissa tai kouluilla vähintään 700 tuntia lukuvuodessa sivistyslautakunnan vahvistamina toimintapäivinä. Esiopetuskielenä on suomi. Esiopetuspäivään sisältyy ohjattu ruokailu. Kuntaan on laadittu yksi yhteinen esiopetussuunnitelma, jota toteutetaan jokaisessa esiopetusryhmässä. Jokaisessa ryhmässä toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan ryhmän yksilölliset tarpeet sekä oppimisympäristö ja henkilökunnan vahvuudet huomioiden. Esiopetussuunnitelma on nähtävillä kunnan internetsivuilla ja suunnitelmasta tiedotetaan huoltajia esiopetuksen alkaessa. Vuosittain myös laaditaan tulevan toimintavuoden toimintasuunnitelma ja edellisen vuoden toimintakertomus. Toimintasuunnitelmaan kirjataan yksikkökohtaiset toiminnan painopistealueet sekä keskeiset tapahtumat. Toimintakertomuksessa arvioidaan toiminnan toteutumista eri näkökulmista. Arvioinnin perusteella tarkennetaan tarvittaessa paikallista esiopetussuunnitelmaa ja sitä päivitetään tarvittaessa.

Esiopetuspaikat 14.8.2023- 24.5.2024

 Esiopetusta järjestetään Parikkalan keskustassa ja kunnan pohjoisosassa Saarella.

*Päiväkoti Laulujoutsen, Pietarinkuja 2, 59100 Parikkala, esiopetus v. 2017 syntyneet lapset.

*Saaren koulu, Koulutie 8, 59510 Saari, esiopetus 2017 syntyneet lapset.