Siirry sisältöön
Visit Parikkala

Parikkalan kunnassa järjestetään esiopetusta varhaiskasvatuksen toimintana joko päiväkodeissa tai kouluilla vähintään 700 tuntia lukuvuodessa sivistyslautakunnan vahvistamina toimintapäivinä. Esiopetuskielenä on suomi. Esiopetuspäivään sisältyy ohjattu ruokailu. Kuntaan on laadittu yksi yhteinen esiopetussuunnitelma, jota toteutetaan jokaisessa esiopetusryhmässä. Jokaisessa ryhmässä toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan ryhmän yksilölliset tarpeet sekä oppimisympäristö ja henkilökunnan vahvuudet huomioiden. Esiopetussuunnitelma on nähtävillä kunnan internetsivuilla ja suunnitelmasta tiedotetaan huoltajia esiopetuksen alkaessa. Vuosittain myös laaditaan tulevan toimintavuoden toimintasuunnitelma ja edellisen vuoden toimintakertomus. Toimintasuunnitelmaan kirjataan yksikkökohtaiset toiminnan painopistealueet sekä keskeiset tapahtumat. Toimintakertomuksessa arvioidaan toiminnan toteutumista eri näkökulmista. Arvioinnin perusteella tarkennetaan tarvittaessa paikallista esiopetussuunnitelmaa ja sitä päivitetään tarvittaessa.

Esiopetuspaikat

 Esiopetusta järjestetään Parikkalan keskustassa ja kunnan pohjoisosassa Saarella.

*Päiväkoti Laulujoutsen, Parikkalantie 45, 59100 Parikkala, esiopetus sekä kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu-ryhmä (viskari-eskarit).

*Päiväkoti Kuperkeikka, Akonpohja, Neulatie 1, 59510 Saari, kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu-ryhmä (viskari-eskarit v. 2021 aloittaneet).

*Saaren koulu, Koulutie 8, 59510 Saari, esiopetus 6-vuotiaat sekä kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu-ryhmässä v. 2022 aloittavat.