Siirry sisältöön
Visit Parikkala

Kaavoituksen vastuuhenkilönä ja koordinoijana toimii tekninen johtaja yhteistyössä kunnanjohtajan ja elinvoimapäällikön kanssa. Kaavoitustyö tehdään kokonaisuudessaan ostopalveluna ulkopuolisten suunnittelijoiden voimin. Kaavoituksessa tehdään kiinteää yhteistyötä sekä eri viranomaistahojen että luottamushenkilöiden kesken.

Ajankohtaisista ja vireille tulevista kaavoista tiedotetaan vuosittain kaavoituskatsauksessa.

Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä (kaavoituskatsaus). Siinä selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen.

Kaavoituskatsauksen tavoitteena on parantaa kuntalaisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa kaavoitukseen sekä tehdä kaavoitusta tutuksi.

Parikkalan kunnanhallitus käsitteli kaavoituskatsauksen 2023 kokouksessaan 27.3.2023.

Kunnanvaltuusto päättää kaavoitusohjelmasta valtuustokausittain. Ohjelmassa linjataan suuremmat, vaikutuksiltaan merkittävimmät kaavoitushankkeet. Kaavoitusohjelma ei ole sitova, vaan suuntaa antava. Kaavoitusohjelman ulkopuoliset, vaikutuksiltaan merkittävämmät hankkeet käynnistää kunnanhallitus.

Kuntalaisen oppaassa kerrotaan osallistumisesta kuntien kaavoitukseen.
Tavoitteena on tehdä tutuksi kaavoituksen sisältöä ja sanastoa sekä kannustaa osallistumaan oman elinympäristön kehittämiseen.