Siirry sisältöön
Visit Parikkala

Parikkalassa varhaiskasvatusta järjestetään päiväkodeissa. Esiopetusta annetaan Saaren koululla sekä päiväkoti Laulujoutsenessa.

Daisy

Parikkalan kunta ottaa käyttöön Daisy-toiminnanohjausjärjestelmän 1.6.2022 alkaen. Voit hakea eDaisyn kautta hoitopaikkaa varhaiskasvatukseen ja/tai esiopetukseen 1.5.2022 alkaen.

eDaisyn käyttöönoton myötä siirrymme pelkästään sähköisiin päätöksiin ja paperisia päätöksiä ei enää toimiteta. Sähköiseen asiointiin kirjaudutaan aina Suomi.fi palvelun kautta vahvalla tunnistautumisella, eli joko pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

eDaisyllä teet hakemuksen varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen.

Daisyfamily on päivittäisen asioinnin kanava josta pääsette varaamaan lapsellenne hoitoajat, tarkistamaan lapsenne perustiedot, yhteystiedot, toteumat ja antamaan mahdollisen henkilökohtaisen suostumuksen tulotietojen tarkistamiseen tulorekisteristä.

Parikkalan varhaiskasvatuksen hakemukset on avattu uuteen eDaisy palveluun 1.5.2022 alkaen.
Lue lisää

Varda

Varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardaan tallennetaan varhaiskasvatuksessa olevien lasten huoltajien tietoja.

Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) on vuoden 2019 alussa käyttöönotettu kansallinen tietovaranto, joka sisältää tietoja varhaiskasvatustoimijoista, varhaiskasvatuksen toimipaikoista, varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, lasten huoltajista ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä. Varhaiskasvatuksen tietovarannosta säädetään varhaiskasvatuslaissa. Tietovarannon pohjalta mm. edistetään varhaiskasvatuksen kehittämistä ja päätöksentekoa, tilastoidaan ja tutkitaan varhaiskasvatusta sekä hoidetaan viranomaistehtäviä. Varhaiskasvatuksen tietovarannon ylläpidosta vastaa Opetushallitus.

Vardaan tallennettavat tiedot

Varhaiskasvatuslain mukaan kunnalla ja kuntayhtymällä on velvollisuus tallentaa tiedot varhaiskasvatuksessa olevien lasten huoltajista Vardaan 1.9.2019 lähtien. Tallennettavat tiedot sisältävät henkilötietoja huoltajista. Vardaan tallennettavat henkilötiedot huoltajista ovat:

  • nimi, henkilötunnus, oppijanumero, äidinkieli, kotikunta ja yhteystiedot
  • varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrä ja palvelusetelin arvo
  • varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain mukainen perheen koko
  • maksupäätöksen alkamis- ja päättymispäivämäärä