Siirry sisältöön
Visit Parikkala

Etelä-Karjalan maaseututoimi hoitaa kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle laissa säädetyt tehtävät Etelä-Karjalan maakunnan kuntien ja kaupunkien alueella.  Maaseututoimen tehtävänä on myös toimialaansa liittyvän lainsäädännön tavoitteiden edistäminen, asiakkaiden neuvonta ja maaseudun toimintamahdollisuuksista tiedottaminen. 

Etelä-Karjalan maaseututoimen yhteystiedot

Sähköposti: maaseututoimisto@lappeenranta.fi

Parikkalan maaseututoimisto

Akapohjantie 4, 59510 SAARI 

Parikka Hanna, agrologi 044 781 1255

Etelä-Karjalan maaseututoimi

Maaseututoimistot palvelevat ajanvarauksella. Otathan ensisijaisesti ensin yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse.

Etelä-Karjalan maaseututoimi

Maatalouden kehittämisavustus

Elinvoimalautakunta on varannut 7 500 euron määrärahan vuodelle 2024 maatilojen kannattavuuden parantamiseksi, toimintatapojen ja ympäristön viihtyvyyden kehittämiseksi.

Avustushakulomake