Siirry sisältöön
Visit Parikkala

Etelä-Karjalan maaseututoimi hoitaa kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle laissa säädetyt tehtävät Etelä-Karjalan maakunnan kuntien ja kaupunkien alueella.  Maaseututoimen tehtävänä on myös toimialaansa liittyvän lainsäädännön tavoitteiden edistäminen, asiakkaiden neuvonta ja maaseudun toimintamahdollisuuksista tiedottaminen. 

Etelä-Karjalan maaseututoimen yhteystiedot

Sähköposti: maaseututoimisto@lappeenranta.fi

Parikkalan maaseututoimisto

Akapohjantie 4, 59510 SAARI 

Parikka Hanna, agrologi 044 781 1255

Etelä-Karjalan maaseututoimi

Maaseututoimistot palvelevat edelleen etäyhteyksin. Toivomme, että tarvittavista asiakaskäynneistä sovitaan etukäteen.

Etelä-Karjalan maaseututoimi

Maatalouden kehittämisavustus

Elinvoima- ja elinympäristölautakunta on varannut 10 000 euron määrärahan vuodelle 2022 maatilojen kannattavuuden parantamiseksi, toimintatapojen ja ympäristön viihtyvyyden kehittämiseksi.

Avustushakulomake