Siirry sisältöön
Visit Parikkala

Avustuksen saamisen perusteena on kylän ja kylätoimijoiden aktiivisuuden osoittaminen kylän kehittämisen, investointien tai muuten aktiivisen toiminnan kautta. Avustustenjakoperiaatteet vuodelle 2022 käsitellään elinvoimalautakunnassa vuoden 2022 alussa.

Parikkalan kunnan mökkiläistoimikunnan tehtävänä on tehdä esityksiä ja aloitteita kunnan päättäville toimielimille, olla linkkinä kuntalaisten, kyläläisten, kylätoimikuntien ja kesämökkiläisten välillä, tehdä aloitteita saaristo-osakuntaohjelmaan ja tuoda vapaa-ajan asukkaiden tarpeet kunnan tietoon.

Toimikunnassa on edustajia kyläyhdistyksistä, yrittäjäyhdistyksistä, vapaa-ajanasukas- ym. yhdistyksistä.

Säännöt

1 § Nimi
Toimikunnan nimenä on Parikkalan Mökkiläistoimikunta ja sen kotipaikka on Parikkalan kunta.

2 § Tehtävät
Toimikunnan tehtävänä on tehdä esityksiä ja aloitteita kunnan päättäville toimielimille, olla linkkinä kuntalaisten, kyläläisten, kylätoimikuntien ja kesämökkiläisten välillä, tehdä aloitteita saaristo-osakuntaohjelmaan,
tuoda vapaa-ajan asukkaiden tarpeet kunnan tietoon ja laatia toimintasuunnitelma toimikunnalle. Toimikunta ei toimi huvitoimikuntana eikä tapahtumien järjestelytoimikuntana.

3 § Jäsenet
Mökkiläistoimikunnan muodostaa kunnanhallituksen nimeämät tahot, jotka valitsevat edustajansa. Lisäksi kunnanhallituksen edustajina ovat tekninen johtaja ja elinkeinojohtaja. Toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin.

4 § Kokoukset
Mökkiläistoimikunnan kokoukset pidetään tarvittaessa.

5 § Toimikausi
Toimikunnan toimikausi on valtuustokausi.

6 § Taloudellinen toiminta
Mitään jäsen- tai muita maksuja ei kerätä eikä muutenkaan harjoiteta taloudellista toimintaa. Toimikunta ei ole oikeutettu tekemään taloudellisia sitoumuksia.

7 § Kokouspalkkiot
Mökkiläistoimikunnan jäsenille maksetaan Parikkalan kunnan palkkiosäännön mukainen kokouspalkkio ja Parikkalan kunnan rajojen sisällä kertyneet kokousmatkakilometrit. Muita matka- ym. kuluja Parikkalan kunta ei korvaa.

8 § Muut säännökset
Muutoin toiminnassa noudatetaan soveltuvin osin voimassa olevia yhdistyslain säännöksiä.

Tolkki Taina
Vt. elinkeinojohtaja

Etelä-Karjalan kylät ry

Etelä-Karjalan kylä- ja asukasyhdistysten etujärjestö

Etelä-Karjalan kylät ry

Parikkalan alueen kyläturvallisuuskysely

Etelä-Karjalan Kylät ry toteuttaa yhteistyössä Eksoten ja Etelä-Karjalan Pelastuslaitoksen kanssa Parikkalan alueella kyläturvallisuuskyselyn.

Linkki kyläturvallisuuskyselyyn