Siirry sisältöön
Visit Parikkala

Avustuksen saamisen perusteena on kylän ja kylätoimijoiden aktiivisuuden osoittaminen kylän kehittämisen, investointien tai muuten aktiivisen toiminnan kautta. Avustusten hakuaika vuonna 2024 on 1.3.-2.4.2024.

Parikkalan kunnan mökkiläistoimikunnan tehtävänä on tehdä esityksiä ja aloitteita kunnan päättäville toimielimille, olla linkkinä kuntalaisten, kyläläisten, kylätoimikuntien ja kesämökkiläisten välillä, tehdä aloitteita saaristo-osakuntaohjelmaan ja tuoda vapaa-ajan asukkaiden tarpeet kunnan tietoon.

Toimikunnassa on edustajia kyläyhdistyksistä, yrittäjäyhdistyksistä, vapaa-ajanasukas- ym. yhdistyksistä.

Säännöt

1 § Nimi
Toimikunnan nimenä on Parikkalan Mökkiläistoimikunta ja sen kotipaikka on Parikkalan kunta.

2 § Tehtävät
Toimikunnan tehtävänä on tehdä esityksiä ja aloitteita kunnan päättäville toimielimille, olla linkkinä kuntalaisten, kyläläisten, kylätoimikuntien ja kesämökkiläisten välillä, tehdä aloitteita saaristo-osakuntaohjelmaan,
tuoda vapaa-ajan asukkaiden tarpeet kunnan tietoon ja laatia toimintasuunnitelma toimikunnalle. Toimikunta ei toimi huvitoimikuntana eikä tapahtumien järjestelytoimikuntana.

3 § Jäsenet
Mökkiläistoimikunnan muodostaa kunnanhallituksen nimeämät tahot, jotka valitsevat edustajansa. Lisäksi kunnanhallituksen edustajina ovat tekninen johtaja ja elinkeinojohtaja. Toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin.

4 § Kokoukset
Mökkiläistoimikunnan kokoukset pidetään tarvittaessa.

5 § Toimikausi
Toimikunnan toimikausi on valtuustokausi.

6 § Taloudellinen toiminta
Mitään jäsen- tai muita maksuja ei kerätä eikä muutenkaan harjoiteta taloudellista toimintaa. Toimikunta ei ole oikeutettu tekemään taloudellisia sitoumuksia.

7 § Kokouspalkkiot
Mökkiläistoimikunnan jäsenille maksetaan Parikkalan kunnan palkkiosäännön mukainen kokouspalkkio ja Parikkalan kunnan rajojen sisällä kertyneet kokousmatkakilometrit. Muita matka- ym. kuluja Parikkalan kunta ei korvaa.

8 § Muut säännökset
Muutoin toiminnassa noudatetaan soveltuvin osin voimassa olevia yhdistyslain säännöksiä.

Tolkki Taina
Elinvoimapäällikkö

Etelä-Karjalan kylät ry

Etelä-Karjalan kylä- ja asukasyhdistysten etujärjestö

Etelä-Karjalan kylät ry