Siirry sisältöön
Visit Parikkala

Parikkalan lukio on pieni, mutta vahva yleislukio, joka tarjoaa perusopetuksen päättäneille nuorille tasokkaan ja innostavan opiskeluyhteisön. Tuemme opiskelijoitamme kasvamaan kulttuuritaustaansa arvostaviksi, rehellisiksi ja ahkeriksi ihmisiksi. Ohjaamme heitä toimimaan rakentavasti ja suvaitsevasti yhteisössä ja kantamaan vastuuta omasta elämästään ja muista ihmisistä. Kannustamme opiskelijoitamme kasvamaan monipuolisesti itsenäisiksi, itseään kehittäviksi, kriittisesti ajatteleviksi kansalaisiksi.

Parikkalan lukiossa korostuvat seuraavat arvot:

  • toisten huomioonottaminen
  • sosiaaliset taidot
  • tasa-arvoisuus
  • työnteon arvostus
  • yleissivistys
  • opiskelijan yhteistyökykyisyys
  • opiskelijan tasapainoisuus
  • opiskelijan rehellisyys
  • oikean ja väärän erottaminen
  • aktiivinen kansalaisuus

Parikkalan lukio toimii luokattomana ja noudattaa viisijaksojärjestelmää. Jokainen opiskelija on omalta osaltaan luomassa toimintakulttuuria. Opiskelijoita ohjataan aktiivisuuteen ja ottamaan vastuuta sekä omasta työstään että toimimisesta yhteisön jäsenenä. Oppilaskuntatoiminta luo opiskelijoille mahdollisuudet vaikuttaa koulumme toimintakulttuuriin. Opiskelijat pääsevät vaikuttamaan lukuvuoden teemoihin, tapahtumiin ja retkiin. Osallisuus tulee ilmi myös opiskelijoiden mahdollisuutena vaikuttaa hyvinvointia lisäävien oppimisympäristöjen suunnitteluun ja kehittämiseen.

KIRJOLAN KOULU JA PARIKKALAN LUKIO
Kirjolankatu 5
59100 PARIKKALA

Rehtori p. 044 781 1241 sp. arto.juntunen@edu.parikkala.fi
Koulusihteeri p. 040 660 1231 sp. nina.nyberg@koulut.parikkala.fi