Siirry sisältöön
Visit Parikkala

KV 18.6.2018 § 8

TavoiteToimenpiteetToteuttaminen (ohjelma)
Alueen elinvoiman vahvistaminenEnnakoiva maankäyttö ja mahdollistava kaavoitusEdistetään vapaa-ajan asumiseen tarkoitettujen kiinteistöjen muuttamista pysyviksi asunnoiksi
Yritysten toimintaedellytysten edistäminen ml. matkailuElinkeino-ohjelma 2019
Logistisen sijainnin hyödyntäminenRajanylityspaikan käytön monipuolistaminen ja kansainvälistäminen
Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminenLaadukas varhaiskasvatus ja koulutoimi, oma lukioPaikalliset opetussuunnitelmat

Kirjolan koulu 2020 -hanke
Kansalaisopiston toiminnan varmistaminen ja kehittäminenParikkalan ja Rautjärven kansalaisopistojen yhteistyö ja yhdistäminen
Ympäristöstä huolehtiminenUusi jätevedenpuhdistamo käyttöön 2019

Ympäristöohjelma, päivitys 2020
Vammais- ja vanhusväestöstä huolehtiminenToimenpideohjelma osana hyvinvointisuunnitelmaa 2020
Esteettömän ja yhteisöllisen asumisen edistäminenErillisten selvitysten pohjalta ja osana kiinteistö- ja asunto-ohjelmaa
Terveen ja kestävän kuntatalouden varmistaminenPalvelujen tuottaminen kustannustehokkaastiTalousarvio ja taloussuunnitelma vuosittain
Luopuminen tarpeettomista ja vajaakäytössä olevista kiinteistöistäKiinteistö- ja asunto-ohjelma, päivitys 2019
Palvelujen jatkuvuutta varmistava yhteistyö

Hankerahoituskanavien monipuolinen hyödyntäminen
Yhteistyö naapurikuntien kanssa
Toiminnan tuottavuuden parantaminen ja henkilöstön hyvinvoinnin turvaaminenAmmattitaidon vahvistaminen, työkyvyn ylläpitäminen ja osaamisen monipuolistaminenHenkilöstö- ja koulutussuunnitelma vuosittain

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma 2020

Esimiesvalmennus 2019

Työilmapiiritutkimus 2019, 2021
Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien edistäminenAktiivinen tiedottaminenViestintäohje päivitetään 2019
Teemoitetut kuntalaiskyselytPalaute kuntalaiskyselyistä ja muista vastaavista annetaan suunnitellusti
Nuorten toimikunnan ja vanhus- ja vammaisneuvoston esityksien huomioiminenVaikuttamistoimielimien esitysten käsittely kunnallisissa toimielimissä
Kunnan edunvalvonta ja omistajapolitiikkaKunnan intressien varmistaminen kuntakonserneissa ja yhteistyössä maakunnan kanssaKuntayhtymien (Eksote ja Etelä-Karjalan liitto) purkaminen 2019–2020
Parirealty Oy omistusjärjestelyt 2018, Parikkalan ravi- ja markkinakenttä Oy:n toiminnan kehittäminen (2018–2020)
Kuntastrategian valmisteluun liittyvän kyselyn tulokset
Lue lisää