Siirry sisältöön
Visit Parikkala

Kunnanhallituksen toiminta-ajatus

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä kunnanvaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo myös kunnan etua ja edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Hallituksen tärkeänä tehtäväalueena on kunnan kehittäminen ja siihen liittyvä projektitoiminta.

Kokouksien pitäminen

Kunnanhallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti tiistaisin kahden tai kolmen viikon välein kunnanvirastolla klo 13.00 alkaen.

Kunnanhallituksen pöytäkirjat julkaistaan kunnan kotisivulla välittömästi pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen.

Salassa pidettävistä asioista tai pöytäkirjoista asetetaan nähtäville ainoastaan pöytäkirjan otsikkotiedot, jos ne eivät sisällä salassa pidettäviä tietoja tai maininta salassa pidettävän asian käsittelystä.

Kunnanhallituksen varsinaiset jäsenet:

Sinkkonen Sami V. A., pj.
sinkonensami@gmail.com

Kiviaho Jouni, I vpj.
jouni.kiviaho@gmail.com

Valkeapää Lassi, II vpj.
lassi.valkeapaa@gmail.com

Sikiö Mirja
sikiomirja@gmail.com

Tiainen Merja
merja.tiainen1@gmail.com

Laukkanen Olavi
olavi.laukkanen@gmail.com

Sutinen Eija
eija.s.sutinen@gmail.com

Kunnanhallituksen varajäsenet:

Kettunen Minna

Ahokas Paula

Siitonen Heikki

Kosonen Kare

Paakkinen Sakari

Kujanpää Ulla

Nykänen Eero

Kunnanhallituksen kokousaikataulu

- 14.12.2021
- 11.1.2022
- 24.1.2022
- 7.2.2022
- 21.2.2022
- 14.3.2022
- 28.3.2022
- 11.4.2022
- 25.4.2022
- 16.5.2022
- 30.5.2022
- 13.6.2022
- 27.6.2022