Siirry sisältöön
Visit Parikkala

Kunnanhallituksen toiminta-ajatus

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä kunnanvaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo myös kunnan etua ja edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Hallituksen tärkeänä tehtäväalueena on kunnan kehittäminen ja siihen liittyvä projektitoiminta.

Kokouksien pitäminen

Kunnanhallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti maanantaisin kahden tai kolmen viikon välein kunnanvirastolla klo 14.00 alkaen.

Kunnanhallituksen pöytäkirjat julkaistaan kunnan kotisivulla välittömästi pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen.

Salassa pidettävistä asioista tai pöytäkirjoista asetetaan nähtäville ainoastaan pöytäkirjan otsikkotiedot, jos ne eivät sisällä salassa pidettäviä tietoja tai maininta salassa pidettävän asian käsittelystä.

Kunnanhallituksen kokouksissa esittelijänä toimii kunnanjohtaja ja pöytäkirjanpitäjänä hallintojohtaja.

Kunnanhallituksen varsinaiset jäsenet:

Sinkkonen Sami V. A., pj.
puh. 050 340 1741
sinkonensami@gmail.com

Kiviaho Jouni, I vpj.
puh. 040 529 8675
jouni.kiviaho@gmail.com

Valkeapää Lassi, II vpj.
puh. 050 400 5109
lassi.valkeapaa@gmail.com

Sikiö Mirja, jäsen
puh. 0400 843 739
sikiomirja@gmail.com

Eerikäinen Anne, jäse
aeh.eerikainen@gmail.com

Laukkanen Olavi, jäsen
puh. 050 341 2066
olavi.laukkanen@gmail.com

Sutinen Eija, jäsen
eija.s.sutinen@gmail.com

Kunnanhallituksen varajäsenet:

Kettunen Minna

Ahokas Paula

Siitonen Heikki

Kosonen Kare

Paakkinen Sakari

Wilska-Neuvonen Ritva

Nykänen Eero

Kunnanhallituksen kokousaikataulu

-16.1.2024
- 5.2.2024
- 19.2.2024
- 11.3.2024
- 25.3.2024
- 15.4.2024
- 6.5.2024
- 27.5.2024
- 17.6.2024
- 12.8.2024