Siirry sisältöön
Visit Parikkala

Elinkeinopalvelujen tarkoituksena on edistää kokonaisvaltaisesti ja monipuolisesti eri yritystoimialojen kehitystä. Elinkeinotoimen palveluja tarjotaan paikallisesti ja yhteistyössä muiden kehittäjäorganisaatioiden kanssa.

Elinkeinojen kehittäminen käsittää seuraavat osa-alueet: elinkeinohallinto, yritysneuvonta ja koulutukset, matkailun kehittäminen ja projektit. Kehittämistoiminnan lähtökohtana ovat alueen luontaiset vahvuudet ja vetovoimatekijät sekä yritysten ja kuntalaisten tarpeet.

Kunnalla on oma elinkeinoalueen henkilöstö, joka palvelee paikallisia yrittäjiä ja yrittäjiksi aikovia. Mikäli yritys tarvitsee erityisasiantuntijoita, kunta välittää ja käyttää tarvittaessa muiden organisaatioiden, kuten Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen palvelutuotteita.

Elinkeino-ohjelma on päivitetty vuonna 2021.

Parikkalan kunnan elinvoima- ja elinympäristölautakunta käynnisti elinkeino-ohjelman valmistelun vuonna 2018 päätöksellään 22.11.2018 / 125 § ja nimesi työryhmän valmistelemaan ohjelmaa. Kunnanvaltuusto hyväksyi joulukuun 2018 kokouksessaan (10.12.2018 / 25 §) vuoden 2019 talousarvion sekä vuosien 2019–2021 taloussuunnitelman todeten, että kuntastrategian mukaisen elinkeino-ohjelman laatimiseksi perustetaan työryhmä ja kehitetään elinkeino-ohjelma, joka vastaa 2020-luvun haasteisiin. 

Valtuuston vuonna 2018 hyväksymässä kuntastrategiassa luotiin visio, johon elinkeino-ohjelmalla pyritään:

Visio 2025 Parikkala – Parasta yhdessä

Parikkalan kunnan vetovoima perustuu monipuoliseen yritystoimintaan ja kattavaan palvelutarjontaan, jossa kuntalainen on asuinpaikasta riippumatta keskiössä. Kunnan vahvuuksia ovat sen luonto, sijainti, talous ja turvallisuus. 

Parikkalan vireyttä ja vetovoimaa vahvistetaan yritysmyönteisellä ja yrittäjyyteen kannustavalla toiminnalla niin koulutuksen, maankäytön kuin kunnan palvelujen osalta. Kuntalaisten hyvinvointi turvataan laadukkailla ja monipuolisilla palveluilla yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Ympäristöstä huolehditaan ja kuntalaisia kannustetaan oman terveytensä kokonaisvaltaiseen edistämiseen.

Tolkki Taina
Vt. elinkeinojohtaja

Yritystulkki

Yritystulkki kääntää yrittämisen selkokielelle. Selkeällä opastuksella, hyvillä neuvoilla ja käytännöllisillä työkaluilla voit kehittää yritystoimintaasi tai suunnitella yrityksen perustamista.

Yritystulkki

Yritystulkki AGRI

TalousAGRI -talouslaskentaohjelma

Yritystulkki AGRI

Suomi.fi -julkiset palvelut

Suomi.fi

Suomi.fi