Siirry sisältöön
Visit Parikkala

Jätevedenpuhdistamon tutkimustulokset

Vesistötarkkailut

Verkostoveden tutkimustulokset

Parikkalan kunnan vesilaitos toimittaa kuluttajien käyttöön Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 461/2000 mukaista talousveden laatukriteerit täyttävää vettä. Talousveden raakavetenä on pohjavesi.

Jatkuvan valvonnan mukaiset vesinäytteet Parikkalan verkostoalueelta otetaan kolmesta näytteenottopaikasta.

Talousvesi Uukuniemen verkostoalueelle ostetaan kokonaisuudessaan Kiteen kaupungin Kesälahden alueen vesihuoltolaitokselta. Uukuniemen verkostoon johdettavaa vettä tutkitaan kaksi kertaa vuodessa.