Siirry sisältöön
Visit Parikkala

Parikkalan kunnanvaltuusto on 12.12.2022 § 23 ja § 24 hyväksynyt Simpelejärven rantaosayleiskaavan ajantasaistamisen.

Parikkalan kunta käynnisti Simpelejärven rantaosayleiskaavan v. 2019.

Kaavoituksen tarkoituksena on saattaa kaava vastaamaan nykytilanteen tarpeita. Kaavoituksessa on huomioitu vyöhykkeittäin mahdollisuus lomarakennuspaikkojen muuttaminen asuinrakennuspaikoiksi.

Kaavan valmistelijana toimi Ramboll Finland Oy.

Lisätietoja kaavasta:

Parikkalan kunta, Mikko Kupiainen, p. 050 571 4436, mikko.kupiainen@parikkala.fi
Parikkalan kunta, Heikki Määttänen, p. 050 410 9665, heikki.maattanen@parikkala.fi