Siirry sisältöön
Visit Parikkala

Kunnan tavoitteena on päivittää asemakaava Kirkonkylän ja Kirjolan taajamien alueelta (n. 250 ha).

Kaavan päivityksellä luodaan edellytyksiä palveluiden kehittämiselle ja viihtyisälle, elinvoimaiselle taajamalle. Alueen nykyinen asemakaava on laadittu osa-alueittain lähes kokonaan 1970- ja 1980- luvuilla.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) asetetaan Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n sekä Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaisesti nähtäville Parikkalan kunnantalolle (Harjukuja 6) 18.11-22.12.2021 välisenä aikana.

Kuulemisen tarkoituksena on varata tilaisuus alueen maanomistajille ja kaikille niille, joiden oloihin kaavalla on vaikutusta, mielipiteensä lausumiseen suunnittelun lähtökohdista.

Mahdolliset kannanotot OAS:masta ja alustavista tavoitteista tulee jättää kirjallisena viimeistään 22.12.2021 klo 16:00 kunnanhallitukselle Harjukuja 6, Parikkala. Kaavan laatijana toimii Karttaako Oy, jossa suunnittelutyöstä vastaa ja lisätietoja antaa DI Jarmo Mäkelä: Heikinkatu 7, 48100 Kotka, puh. 0400 220082, sähköposti jarmo.makela@karttaako.fi

Pääosa suunnitteluaineistosta on nähtävillä koko prosessin ajan myös Parikkalan kunnan nettisivuilla osoitteessa: www.parikkala.fi /ajankohtaiset

Kaavahankkeen yhteyshenkilönä Parikkalan kunnassa toimii vs. tekninen johtaja Vesa Berg, p. 040 653 1513, sähköposti etunimi.sukunimi@parikkala.fi