Siirry sisältöön
Visit Parikkala

Kunnan tavoitteena on päivittää asemakaava Kirkonkylän ja Kirjolan taajamien alueelta (n. 250 ha).

Kaavan päivityksellä luodaan edellytyksiä palveluiden kehittämiselle ja viihtyisälle, elinvoimaiselle taajamalle. Alueen nykyinen asemakaava on laadittu osa-alueittain lähes kokonaan 1970- ja 1980- luvuilla.

Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 30.-2.5.2023 välisen ajan.

Esittelytilaisuus:

Kaavaluonnoksen esittelemiseksi ja palautteen antamista varten järjestettiin alueen asukkaille, maanomistajille, jne. esittelytilaisuus ti 11.4.2023 klo 14–17 Harjulinnassa. Tilaisuuteen sai tulla vapaasti sopivana aikana.

Kaavan laatijana toimii Karttaako Oy, jossa suunnittelutyöstä vastaa ja lisätietoja antaa DI Jarmo Mäkelä, p. 0400 220 082, sähköposti jarmo.makela@karttaako.fi

Kaavahankkeen yhteyshenkilönä Parikkalan kunnassa toimii tekninen johtaja, p. 050 571 4436, sähköposti mikko.kupiainen@parikkala.fi