Siirry sisältöön
Visit Parikkala

Asemakaavan ajantasaistamisen kaavaehdotus ja liiteaineisto pidetään MRL 65 § ja MRA 27 § mukaisesti julkisesti nähtävillä 25.1.-26.2.2024 välisenä aikana.

Osallisilla on mahdollisuus jättää aineistosta muistutus, joka tulee toimittaa kirjallisesti nähtävänä oloaikana, os. Parikkalan kunta, Harjukuja 6, 59100 Parikkala tai sp. kunta@parikkala.fi

Kunnan tavoitteena on päivittää asemakaava Kirkonkylän ja Kirjolan taajamien alueelta (n. 250 ha). Kaavan päivityksellä luodaan edellytyksiä palveluiden kehittämiselle ja viihtyisälle, elinvoimaiselle taajamalle. Alueen nykyinen asemakaava on laadittu osa-alueittain lähes kokonaan 1970- ja 1980- luvuilla.

Kaavan laatijana toimii Karttaako Oy, jossa suunnittelutyöstä vastaa ja lisätietoja antaa DI Jarmo Mäkelä, p. 0400 220 082, sähköposti jarmo.makela@karttaako.fi

Kaavahankkeen yhteyshenkilönä Parikkalan kunnassa toimii tekninen johtaja, p. 050 571 4436, sähköposti mikko.kupiainen@parikkala.fi

Karttapalvelu

Kartta:
Keskustaajaman asemakaavan eteläisen osan päivitys
Kaavarajaus:
Keskustaajaman asemakaavan eteläisen osan päivityksen aluerajaus, ehdotus 24.10.2023

Karttapalvelu