Siirry sisältöön
Visit Parikkala

Ajalle 24.1. -20.2.2022 annettu koronarajoitus on kumottu
– harrastustoiminnan järjestäjien on kuitenkin mahdollistettava turvallinen harrastaminen.

Asiakkaille ja osallistujille tarkoitettujen tilojen käytön edellytykset (58 d §)
Aluehallintovirasto velvoittaa tartuntatautilain 58 d §:n 1 momentin nojalla 58 d §:n 4 momentissa tarkoitettuja toimijoita järjestämään 3 momentissa tarkoitettujen yleisölle avoimien ja rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käytön Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin kuntien alueilla siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä.

Toimija voi toteuttaa velvoitteensa asiakasmäärää rajoittamalla, asiakaspaikka- tai tilajärjestelyin taikka muulla toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla.

Vaikutus Parikkalan liikuntatiloihin ja ryhmäliikuntaan.

Saaren uimahalli

Pukuhuone- ja käytävätiloissa suositellaan käytettävän kasvomaskia.
Samanaikainen asiakasmäärä rajataan 10 uimariin.

Parikkalahalli, Saaren koulu ja Uukuniemen vapaa-aikatalo


Pukuhuone- ja käytävätiloissa suositellaan käytettävän kasvomaskia. Muista hyvä käsihygienia ja käyttää tiloista löytyvää käsidesiä. Ryhmien tulee pyrkiä käyttämään ryhmäkohtaisia  pukuhuonetiloja, jolloin kontaktia muihin käyttäjäryhmiin tulee mahdollisimman vähän -pääsääntöisesti niin, että sama harrastajaryhmä on aina samassa pukuhuoneessa. Pukuhuoneisiin voi saapua aikaisintaan 10 min ennen salivuoron alkua. Parikkalahallin ryhmäkohtaiset pukuhuoneet on kirjattu pukuhuonekäytävälle. Saaren koululla ohjaaja vastaa pukuhuoneiden tasaisesta käytöstä.
Vastuuvetäjiä suositellaan kirjaamaan kaikki osallistuneet.

Kuntosalit

  • Huolehdi hyvästä käsihygieniasta; pese kädet saippualla niin salille tullessa kuin salilta lähtiessäkin. Saleilla on käytössä käsidesiä.       
  • Saleille on varattu kuitukangaspyyhkeitä ja puhdistusainetta. Pyyhi laitteen kädensijat ennen kuin aloitat niissä harjoittelun    
  • Jokainen salilla kävijä on vastuussa turvavälin säilymisestä.       
  • Käytävä- ja pukuhuonetiloissa suositellaan käytettävän kasvomaskia.

Liikuntatoimen ohjaamat ryhmäliikunnat on aloitettu erityisrajoituksin

ALLASJUMPAT
– pukuhuone- ja allastiloihin saapuminen tapahtuu porrastetusti (10-30 min ennen jumpan alkua). Poistuminen tapahtuu myös porrastetusti.

KUNTOSALIRYHMÄT
– noudatetaan tarkoin kuntosalin hygieniasääntöjä (kts. yllä)
– suositellaan salihanskojen käyttöä
– tarvittaessa kokoontuvien ryhmien määrää lisätään (65 +)
– kaikki ryhmiin osallistujat kirjataan


LIIKUNTASALEISSA KOKOONTUVAT RYHMÄT
– Pukuhuone- ja käytävätiloissa suositellaan käytettävän kasvomaskia.
– Muista hyvä käsihygienia. Pese kädet ja käytä tiloista löytyvää käsidesiä.
– Ryhmien tulee käyttää ryhmäkohtaisia  pukuhuonetiloja, jolloin kontaktia muihin käyttäjäryhmiin tulee mahdollisimman vähän -pääsääntöisesti niin, että sama harrastajaryhmä käyttää samaa pukuhuonetta. Saaren koulun osalta pukuhuoneet jaetaan.
– kaikki ryhmiin osallistuneet kirjataan

Yleistä

Korostamme jokaisen vastuuta noudattaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja muiden viranomaisten ohjeita hygienia- ja muista järjestelyistä, joilla koronaviruksen leviämistä ehkäistään. Aikuisten vastuulla on huolehtia, että myös lapset noudattavat ohjeita. Muistathan, että sairaana liikuntatilojen käyttö on ehdottomasti kielletty.

Ikäystävällinen Etelä-Karjala

Etelä-Karjalan suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2021–2025. Suunnitelma on tehty
yhteistyössä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin ja Etelä-Karjalan alueen vanhusneuvostojen sekä kuntien, järjestöjen ja muiden toimijoiden edustajien
kanssa.

Etelä-Karjalan suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2021–2025

Hyvinvointiraportti

Tietoa Parikkalan kuntalaisten hyvinvoinnin tilasta vuodelta 2020.

Hyvinvointiraportti 2020

Etelä-Karjalan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on kunnan tai useamman kunnan yhteinen lastensuojelulaissa (12§) määritelty suunnitelma lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi.

Etelä-Karjalan alueellinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2019–2022