Siirry sisältöön
Visit Parikkala

Saharannan kunnostuksen yleissuunnitelma on valmistunut Parikkalassa

20.12.2021 Tiedotteet

Puhdistustarve on maaperän pintaosissa. Talousveden, viljeltävien ruokakasvien ja Simpelejärven kalojen käyttöä voi jatkaa normaalisti.

Vuosina 2018-2021 Parikkalan Sahanrannassa tehdyissä tutkimuksissa on saatu selville, että keskeisellä saha-alueella on maaperän puhdistustarve sahatoiminnasta peräisin olevien haitta-aineiden vuoksi. Puhdistustarve kohdentuu maaperän pintaosiin erityisesti Rimapolku 1:n ja 3:n sekä rannan välisellä alueella.

Sen sijaan istutusmaiden ja ravintokasvien osalta ei ole tarve rajoittaa kotitviljelyä tai -käyttöä eikä puhdistustarvetta ole istutusmaiden tai syötävien kasvien alueella.

Alueen talousveden tila ei ole sahatoiminnasta johtuen heikentynyt, eikä talousveden osalta ole tarvetta toimenpiteille. Talousvettä voi käyttää normaalisti. Tutkimusten perusteella maaperässä ja pohjavedessä todetuista haitta-aineista ei aiheudu myöskään sisäilmariskiä asukkaille.

Simpelejärven sedimentin tai pohjassa esiintyvien puuainesten puhdistamiseen ei ole tarvetta. Järvelle ja sen rannalle ei ole tarpeen asettaa käyttörajoituksia. Järvestä pyydystetyissä kaloissa ei todettu sahan toiminnasta peräisin olevia haitta-aineita, joten kaloja voi käyttää ravintona normaaliin tapaan.

Pohjavedessä on todettu sahatoiminnasta peräisin olevien haitta-aineiden pitoisuuksia ja pohjaveden puhdistamista arvioidaan muutaman vuoden kuluttua seurantatutkimuksen tulosten valmistuttua.

Maaperän puhdistuksen suunniteltu aikataulu

Maaperän puhdistukseen liittyvä rakennustekninen suunnittelu on tarkoitus aloittaa keväällä 2022. Puhdistukseen haetaan ympäristönsuojelulain mukainen lupa Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta. Maaperän puhdistus pyritään toteuttamaan vuoden 2023 aikana.

Tuleva puhdistus on tarkoitus toteuttaa Parikkalan kunnan ja Pirkanmaan ELY-keskuksen yhteistyönä valtion jätehuoltotyönä. Kohde kuuluu Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaan valtakunnalliseen Maaperä kuntoon -ohjelmaan.

Tarvittaessa lisätietoja antavat:

Parikkalan kunta, tutkimusten yhteyshenkilö, Vesa Berg, puh. 040 653 1513, sähköposti: vesa.berg@parikkala.fi

Pirkanmaan ELY-keskus, tutkimusten yhteyshenkilö, Jari Tiainen, puh. 0295 026 235, sähköposti: jari.tiainen@ely-keskus.fi

Ramboll Finland Oy, tutkimusten toteuttaja: Kimmo Järvinen, puh. 040 0833 147, sähköposti: kimmo.jarvinen@ramboll.fi