Siirry sisältöön
Visit Parikkala

Parikkalan kunnankirjaston asiakastyytyväisyyskysely 2024

12.6.2024 Tiedotteet

Osana lakisääteistä arviointivelvoitettaan yleiset kirjastot järjestävät säännöllisesti asiakastyytyväisyyskyselyitä. Parikkalan kunnankirjastossa, johon kuuluvat Parikkalan pääkirjaston lisäksi Saaren ja Uukuniemen lähikirjastot, järjestettiin asiakastyytyväisyyskysely 1. – 30.4.2024. Kyselyyn oli mahdollista vastata sekä internetin kautta että paperiversiona. Määräaikaan mennessä vastauksia saapui 65 kappaletta, joista 35 internetin kautta ja 30 paperiversiona. Mainittakoon, että vastanneiden määrä on kuitenkin vain noin 6 prosenttia kaikista lainaajistamme. Kysely oli jaettu kolmeen osaan: taustatietoihin, kirjastonkäyttöön yleensä ja omatoimenkäyttöön erikseen.

Kyselyyn vastanneista oli naisia noin 70 % ja miehiä noin 29 %, ja vastaajista noin 42 % ilmoitti elämäntilanteekseen ”eläkeläinen”. Kysyttäessä kirjastonkäytön tiheydestä vastausvaihtoehdoiksi annettiin ”päivittäin”, ”viikoittain” ja ”harvemmin”. Vastaajista noin 62 % ilmoitti käyttävänsä kirjastoa viikoittain. Kirjastonkäytön suurimmaksi syyksi ilmoitettiin ”aineiston lainaaminen” (noin 83 %). Muita syitä olivat tiedonhaku, ajan viettäminen, internetin käyttäminen, erilaiset tilaisuudet, näyttelyt ja lehtien lukeminen.

Kyselyn kolmas osio oli keskittynyt omatoimen käyttämiseen. Kyselyssä oli vastausvaihtoehtoina ”päivittäin”, ”viikoittain” ja ”harvemmin”. Vastaajista noin 64 % valitsi vaihtoehdon ”harvemmin”. Omatoimen käytön pääasialliseksi syyksi ilmoitettiin ”aineiston lainaaminen”, toisena syynä mainittiin lehtien lukeminen. Vastaajista 96 % oli sitä mieltä, että omatoimi on riittävän helppokäyttöinen, ja 82 % oli sitä mieltä, että omatoimen aukioloajat ovat riittävät. Ne vastaajat, joiden mielestä omatoimen aukioloajat eivät ole riittävät, tarkoittivat lähinnä viikonloppujen ja juhlapyhien aikatauluja.

Kun omatoimi otettiin käyttöön keväällä 2022, pyrimme aikatauluja laatiessamme ottamaan huomioon omatoimesta muualta saadun kokemuksen, paikallisen käyttötarpeen ja henkilökunnan resurssit. Yhtenä tärkeänä tavoitteena oli mahdollisten järjestyshäiriöiden minimointi. Nämä realiteetit mielessä pitäen laadimme aikataulun, jonka mukaan viikonlopun aukioloajat ovat pe klo 16-21 ja la-su klo 10-14. Perjantai-iltaisin omatoimen aukiolo on pidempään, koska esimerkiksi opiskelijoille on toivottu silloin pääsyä kirjastoon. Juhlapyhistä uudenvuodenaatto ja -päivä, juhannusaatto ja -päivä sekä jouluaatto ja -päivä ovat ne, jolloin omatoimi on suljettu. Omatoimea käytetään paljon: vuonna 2023 omatoimen kautta sisäänkirjautumisia oli 4663 kappaletta, ja vilkkainta omatoimen käyttö on ollut kesäkuukausien aikana.

Parikkalan kunnankirjasto sai varsin positiivisia kommentteja ja terveisiä. Lehtivalikoimaan oli kiinnitetty huomiota, mikä on hyvä asia, koska saimme sitä kautta arvokasta tietoa asiakkaiden lukumieltymyksistä. Lehdet ovat nykyään kalliita, ja pyrimme tekemään lehtivalintamme mahdollisimman tasapuolisesti. Toimivan maksupäätteen hankinta on myös suunnitelmissa. Kopio- ja tulostemaksuissa noudatamme Parikkalan kunnan käytäntöä.

Kyselyn mukaan asiakaspalvelumme on kaikissa kolmessa kirjastossamme ensiluokkaista. Henkilökunta on palvelualtista ja mukavaa, ja palvelu on sujuvaa. Lapsiperheetkin osataan huomioida. ”Kirjasto tuo sisältöä ja elävyyttä tänne maaseudulle”.