Siirry sisältöön
Visit Parikkala

Opiskelijahuoltoryhmä

Kirjolan koulussa toimii opiskelijahuoltoryhmä, joka pyrkii edistämään koko koulun oppilaiden hyvinvointia sekä oppilaiden osallisuutta ja kuulluksi tulemista. Opiskelijahuoltoryhmä kokoontuu noin 5-6 kertaa lukuvuodessa ja siihen kuuluvat kuraattori, psykologi, kouluterveydenhoitaja, erityisopettajat, opinto-ohjaaja, rehtori/apulaisrehtori, varhaiskasvatuksen edustaja sekä huoltajien edustaja. Oppilaiden edustajat osallistuvat joihinkin kokouksiin lukuvuoden aikana. Opiskelijahuoltoryhmä suunnittelee toimintaansa lukuvuoden alussa ja arvioi toimintaansa lukuvuoden lopussa.

Erityisopetus

Kirjolan koululla työskentelee neljä laaja-alaista erityisopettajaa, joista kaksi työskentelee vuosiluokkien 1-5 ja kaksi vuosiluokkien 6-9 oppimisen tukena. Laaja-alaiset erityisopettajat antavat tukea tarvitseville oppilaille osa-aikaista erityisopetusta muutamissa oppiaineissa joko erityisopettajan pienryhmässä tai samanaikaisopetuksena perusopetusryhmässä. Yksi Kirjolan erityisopettaja työskentelee kokoaikaista erityisopetusta antavassa tukiluokassa. Lisäksi Kirjolassa toimii lukuvuonna 2022-2023 hankerahalla perustettu yläkoululaisten pienryhmä.