Siirry sisältöön
Visit Parikkala

Maa-aineslupapäätös

24.5.2023 Kuulutukset

Imatran seudun ympäristölautakunta on tehnyt seuraavan maa-aineslain
(555/1981) mukaisen päätöksen:

16.5.2023 § 39
Maa-aineslupapäätös, Läänin Kuljetus Oy, Koitsanlahti, Parikkala

Päätös on nähtävillä 24.5. – 30.6.2023 Imatran seudun ympäristötoimen
internetsivuilla osoitteessa: www.imatranseudunymparistotoimi.fi

Päätökseen voi hakea muutosta Itä-Suomen hallinto-oikeudelta viimeistään
30.6.2023 mennessä ennen virka-ajan päättymistä. Valitusosoituksen saa
tarvittaessa Imatran kaupungin asiakaspalvelusta, puh. 020 617 4323.

IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRANOMAINEN