Siirry sisältöön
Visit Parikkala

Maa-aineslupapäätös

29.5.2024 Kuulutukset

Imatran seudun ympäristölautakunta on tehnyt seuraavan maa-aineslain
(555/1981) mukaisen päätöksen:

21.5.2024 § 32
Maa-aineslupapäätös, Maanrakennus Kosonen Oy, tila Hummakallio,
Parikkala

Päätös on nähtävillä 29.5.-5.7.2024 Imatran seudun ympäristötoimen
internetsivuilla osoitteessa: www.imatranseudunymparistotoimi.fi

Päätökseen voi hakea muutosta Itä-Suomen hallinto-oikeudelta viimeistään
5.7.2024 mennessä ennen virka-ajan päättymistä. Valitusosoituksen saa
tarvittaessa Imatran kaupungin asiakaspalvelusta, puh. 020 617 4323.

IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRANOMAINEN