Siirry sisältöön
Visit Parikkala

Kuuleminen vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä ja työohjelmasta sekä ympäristövaikutusten arvioinnista

15.12.2023 Uutiset

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ilmoittaa, että vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) mukaiset vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma sekä ympäristövaikutusten arviointi ovat kuultavana.

Kuultavana olevat asiakirjat ovat nähtävillä sähköisenä vesienhoitoalueiden sivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/vaikutavesiin/vesienhoito . Parikkalan kunta kuuluu Vuoksen vesienhoitoalueeseen. Vesienhoitoaluekohtaisiin kuulemisaineistoihin pääsee tutustumaan suoraan vesienhoitoalueen sivulta www.ymparisto.fi/vesienhoitoalue/vuoksi.

Kaikilla on mahdollisuus tutustua ja esittää mielipiteensä kuultavana olevista asiakirjoista 17.6.2024 klo 16.00 mennessä. Palaute annetaan joko lausuntopalvelun kautta (ohjeet palautteen antamiseksi yllä mainitulla verkkosivulla) tai palautteen voi toimittaa vesienhoitoalueen koordinoivaan ELY-keskuksen kirjaamoon. Vuoksen vesienhoitoalueen koordinoivana ELY-keskuksena toimii Etelä-Savon ELY-keskus (Etelä-Savon ELY-keskus, PL 164, 50101 Mikkeli, kirjaamo.etela-savo(at)ely-keskus.fi.

Lisätietoja kuulemiseen liittyen antaa Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa vesienhoidon erityisasiantuntija Taina Ihaksi (p. 0295 029 236), sähköpostiosoite: taina.ihaksi(at)ely-keskus.fi