Siirry sisältöön
Visit Parikkala

Kuntastrategian valmisteluun liittyvän kyselyn tulokset

28.6.2022 Uutiset

Kuntalain 37 §:n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa kunnanvaltuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon mm. kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet. Näiden mahdollisuuksien lisäämiseksi kysyttiin kuntalaisilta ja vapaa-ajan asukkailta mielipiteitä kunnan toiminnan painopistealueista ja kehittämisestä. Kyselyn tulokset otetaan huomioon strategian valmistelussa.

Kyselyyn saatiin 93 vastausta. Vastaajista oli 59 % naisia ja 27 % miehiä. 14 % ei halunnut ilmoittaa sukupuoltaan. Aktiivisimmin kyselyyn vastasivat 25-49 vuotiaat (48 %) ja 50-64 vuotiaat (33 %). Nuorten (16-24 v) ja ikäihmisten (yli 80 v) vastauksia saatiin valitettavan vähän. Kooste kyselyn tuloksista alla.

Kunnanjohtaja Vesa Huuskonen