Siirry sisältöön
Visit Parikkala

Elinkeinotoimen tarkoituksena on olemassa olevien työpaikkojen turvaaminen ja uusien elinkeinoalojen, yritysten ja työpaikkojen uominen siten, että kehitetään palveluja, tuotteita ja verkostoja ja parannetaan osaamista, laatua ja kilpailukykyä.

Maataloushallinnon pääasiallinen tehtävä on hoitaa maaseutuelinkeinoviranomaistehtävät toimien osana EU:n maataloustukihallintoa Maa- ja metsätalousministeriön ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen maaseutuosaston ohjaamana ja valvomana. Lisäksi toimintaan kuuluu osallistuminen maaseudun kehittämistoimintaan.

Elinvoimalautakunnan kokoukset pidetään tarpeen mukaan.

Pöytäkirjat julkaistaan kunnan kotisivulla välittömästi pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen.

Elinvoimalautakunnan varsinaiset jäsenet

Sutinen Eija, pj.,
eija.s.sutinen@gmail.com

Saarinen Timo, vpj.

Paakkinen Pekka, jäsen,
puh. 0400 803 981
pekka.paakkinen@pilkka.fi

Toikka Janne, jäsen

Ahokas Paula, jäsen
puh. 050 308 9511
ahokaspaula@hotmail.fi

Kunnanhallituksen edustaja
Valkeapää Lassi

Elinvoimalautakunnan varajäsenet

Laukkanen Marjatta

Jantunen Timo

Paajanen Antti

Koiso-Kanttila Pekka

Mikhailova Olga