Siirry sisältöön
Visit Parikkala

Tietosuojalla tarkoitetaan yksilön tietojen käsittelyä ja oikeutta yksityisyyteen omien henkilötietojen käsittelyssä. Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön. Henkilöllä on oikeus tarkastaa ja korjata sekä vaatia poistettavaksi tarpeeton tieto. Tietosuojan tarkoituksena on myös varmistaa yksilön perusoikeuksien säilyminen tietojen käsittelyn koko elinkaaren ajan. Parikkalan kunnan tietosuojavastaavana toimii tietotekniikkatukihenkilö Heikki Tuhkanen, p. 0400 183 107.