Siirry sisältöön
Visit Parikkala

Kunnanjohtajan katsaus vuoteen 2021

Parikkalan kunnan tilinpäätös on muutaman alijäämäisen vuoden jälkeen ylijäämäinen ennakoitua suuremmasta verotuotosta, pienemmistä Eksoten alijäämävarauksista ja tilapäisesti kasvaneista valtionosuuksista johtuen. Olemme kunnassa eläneet suu säkkiä myöten. Erityistä syytä henkseleiden paukutteluun ei ole, sillä kuluva vuosi 2022 tulee olemaan alijäämäinen, emmekä selviä tulevista vuosista ilman suunnitelmallisia talouden realiteetit tunnistavia ja hyväksyviä toimenpiteitä, jotka saataneen jalkeille kesäkuussa valtuustossa käsiteltävän kuntastrategian myötä. Kunnanvaltuusto on keskeinen toimija tarkasteltaessa strategisia toimenpiteitä kunnan itsenäisyyden ja taloudellisen liikkumatilan varmistamiseksi. 

Parikkalan kunnan peruspalvelut ovat hyvät ja palveluja on pystytty tarjoamaan myös kuntakeskuksen ulkopuolella taajamissa, mikä on jatkossakin kunnan veto- ja pitovoiman kannalta keskeistä. Varhaiskasvatuksen ja koulun henkilöstö on ollut lujilla. Erityistä tukea ja ohjausta tarvitsevien lasten ja nuorten määrä on lisääntynyt. Vaikka väestön määrä edelleen laskee, joudutaan lähivuosina satsaamaan henkilöstöön ja sen hyvinvointiin tilanteen säilyttämiseksi hyväksyttävällä tasolla. Kunnan kilpailukyky työnantajana on meille kriittinen menestystekijä. Rekrytoinnissa onnistuminen on samoin ratkaisevaa. Kunnan henkilöstö on kunnan tärkein voimavara. 

Teknistä toimea ovat sen arjen lisäksi kuormittaneet raskaiksi osoittautuneet hankkeet. Puhdistamotyömaa jouduttiin eri vaiheiden jälkeen ottamaan kunnan haltuun ja saatettiin päätökseen omin voimin. Edelleen siellä on tekemätöntä työtä erityisesti teknisten ratkaisujen osalta. Kirjolan koulu, jonka suunnittelu alkoi jo 2018, valmistunee vuoden 2022 loppuun mennessä. Tämäkin hanke on kunnalle, sen tekniselle toimelle, hallinnolle ja eri toimielimille osoittautunut vaativaksi: Suunnittelu kaksi vuotta, useita merkittäviä suunnitelmien muutoksia, kaksi eri kilpailutusta, kymmeniä kokouksia, haasteet rakentamisen aikana ja budjetin kaksinkertaistuminen vain esimerkkeinä mainitakseni. Toivottavasti otamme tästä oppia Käskynkän perusparannuksessa, joka pitää saada valmiiksi edellä mainittuja hankkeita nopeammin, vähemmällä byrokratialla ja määrärahojen puitteissa. Käskynkän jälkeen on kunnan mahdollisuudet merkittäviin investointeihin käytetty. 

Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sen eristäminen kansainvälisestä yhteistyöstä vaikuttaa myös kunnan elin- ja vetovoimaan. Rajanylityspaikan kansainvälistäminen on siirtynyt hamaan tulevaisuuteen, eikä Venäjän kanssa tehtävään yhteistyöhön kannata nyt uskoa tai panostaa. Onneksi kotimaan matkailu vaikuttaa olevan nousussa ja paluu luonnon lähelle perusarvojen pariin on vaikuttanut muuttoliikkeeseen positiivisesti. Myös Parikkalan kuntapäättäjät suhtautuvat seutukunnalliseen ja maakunnalliseen yhteistyöhön aiempaa myönteisemmin, mikä on keskeistä tilanteessa, missä huomattava osa kuntapalveluista siirtyy joko hyvinvointialueelle tai kuntien kanssa yhdessä hoidettaviksi. Kunnan oma päätösvalta kaventuu, mikä korostaa yhteistyön merkitystä. 

Uskon sekä työntekijöiden että luottamushenkilöiden tehneen parhaansa Parikkalan kunnan hyväksi. Tämä ja tulevat vuodet ovat kuntien historian kannalta merkittävimpiä ja muutokset koskevat kaikkia meitä. Uusi aika koittaa ja me olemme sen vetureita. 

Parikkalassa 23.3.2022

Vesa Huuskonen, kunnanjohtaja