Siirry sisältöön
Visit Parikkala

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään 1.- 2. luokan oppilaille Kirjolan koululla ja Saaren koululla.

Toimintaan voi ilmoittaa lapsen Wilmasta löytyvällä lomakkeella, (Lomakkeet välilehti, voi olla piilossa, kolmesta pisteestä näppäämällä valikot laajenee.), tai tulostaa ja täyttää lomakkeen, tai pyytää koulun kansliasta paperisen lomakkeen
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan maksut ovat

  • 50,00 €, kun toimintapäiviä on enintään 10 pv kuukaudessa
  • 100,00 €, kun toimintapäiviä on yli 10 pv kuukaudessa.

Maksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa, jos huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökulmat huomioon
ottaen siihen on syytä. Huoltajan tulee tällöin toimittaa vastaavat tiedot kuin varhaiskasvatuksen asiakasmaksua määrättäessä.

Mikäli lapsi on sairaudesta johtuvasta syystä poissa iltapäivätoiminnasta yli 10 päivänä kuukaudessa, maksusta peritään puolet.
Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa iltapäivätoiminnasta koko kuukauden, maksua ei peritä lainkaan.
Muusta kuin sairaudesta johtuvasta poissaolosta hyvitetään vain silloin, kun lapsi on poissa koko kuukauden. Tällöin maksusta peritään puolet.

Ilmoita tarkemmat 2 viikon hoitoajat

2 viikon aamu- ja iltapäivähoitoajat on ilmoitettava vähintään 2 viikkoa etukäteen sähköpostilla osoitteeseen:
Kirjola: iltsi.kirjola@edu.parikkala.fi tai
Saari: esiopetus.saari@parikkala.fi

tai tekstiviestillä:
Kirjolan iltsin numeroon 040 642 7671 tai
Saaren iltsin numeroon 050 576 6869
Muista ilmoittaa myös iltapäivän lähtöajat ja yksin/nouto/kyyti?
Nämä ilmoitetut hoitoajat ovat sitovat, eikä niitä voi enää muuttaa ilmoittamisen jälkeen. Mikäli lapsi ei jääkkään hoitoon, on siitä ilmoitettava viipymättä.
Tämä rajaus on tärkeä, että saamme ohjaajien työvuorolistat tehtyä määräaikoihin mennessä.

Yhteystiedot
Kirjolan koulu, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala

puh.040 642 7671, s-posti: iltsi.kirjola@edu.parikkala.fi

Saaren koulu, Koulutie 8, 59510 Saari

puh. 050 576 6869, s-posti: saaren.koulu@edu.parikkala.fi