Siirry sisältöön
Visit Parikkala

Parikkalan kunnassa on aloitettu etäluettavien vesimittareiden vaihtotyö.

Ensimmäiset vesimittarit on vaihdettu kunnan omiin kiinteistöihin. Tarkoituksena on saattaa pääosa kunnan vesilaitoksen vesimittareista etäluennan piiriin vuoden 2028 loppuun mennessä.

Mittareiden vaihtoja tehdään jatkuvana työnä.

Etäluettavien vesimittareiden vesilaskut perustuvat todelliseen kulutukseen. 

Vesi- ja jätevesimaksut 1.1.2022 alkaen

Käyttömaksut

Käyttömaksut 1.1.2022 alkaen

Vesi 1,71 €/m3 (alv 0%),  2,12 €/m3 (alv 24%)
Jätevesi 6,45 €/m3 (alv 0%),  8,00 €/m3 (alv 24%

Perusmaksut

Perusmaksu perustuu vesimittarin kokoon, joka peritään erikseen veden ja jäteveden osalta.

Voimassa olevat vesilaitoksen perusmaksut. Hinnat on ilmaistu €/vuosi.

Mittarin koko

koko 15-20 vuosimaksu 50,00 € (alv 0%),  62,00 € (alv 24%)
koko 25  vuosimaksu 75,00 € (alv 0%), 93,00 € (alv 24%)
koko 32    vuosimaksu 115,00 € (alv 0%), 142,60 € (alv 24%)
koko 40    vuosimaksu 175,00 € (alv 0%), 217,00 € (alv 24%)
koko 50    vuosimaksu 265,00 € (alv 0%), 328,60 € (alv 24%)
koko >65    vuosimaksu 400,00 € (alv 0%), 496,00 € (alv 24%)

Voimassa olevat jätevesilaitoksen perusmaksut. Hinnat on ilmaistu €/vuosi.

Mittarin koko

koko 15-20 vuosimaksu 75,00 € (alv 0%),  93,00 € (alv 24%)
koko 25    vuosimaksu 95,00 € (alv 0%), 117,80 € (alv 24%)
koko 32    vuosimaksu 130,00 € (alv 0%), 161,20 € (alv 24%)
koko 40    vuosimaksu 180,00 € (alv 0%), 223,20 € (alv 24%)
koko 50    vuosimaksu 265,00 € (alv 0%), 328,60 € (alv 24%)
koko >65    vuosimaksu 400,00 € (alv 0%), 496,00 € (alv 24%)

Sako- ja umpikaivolietteen vastaanottomaksut

Sakokaivolietteen vastaanottomaksu 18,17 €/m3 (alv 24%)

Umpikaivolietteen vastaanottomaksu 9,24 €/m3 (alv 24%)

Laskut koostuvat

Käyttömaksusta, joka perustuu käyttämäsi veden määrään, sekä perusmaksusta, joka on vesimittarikohtainen kuukausittain perittävä kiinteä maksu.

Perusmaksulla katetaan vesihuoltoverkoston käytöstä ja ylläpidosta aiheutuvat kustannukset.

Vesilaskutus perustuu arviolaskutukseen. Arviolasku tehdään tasauslukeman yhteydessä saadun/päivitetyn vuosikulutusarvion perusteella. Tasauslaskutus elokuussa.

Vedenkuluttajien tulee ilmoittaa vesilaskutukseen kaikista vesi- ja jätevesilaskutukseen liittyvistä muutoksista kuten nimen-, osoitteen-, omistajan- tai kuluttajanmuutoksista tai veden käyttöön liittyvistä asioista, kuten henkilömäärän väheneminen/lisääntyminen.

Vesilaskut tulevat kuluttajille neljä kertaa vuodessa. Laskut tehdään jälkikäteen eli esimerkiksi tammi-, helmi-, maaliskuun lasku tulee huhtikuussa.

Kun myyt kiinteistön tai siirrät sen toiselle henkilölle (omistajanvaihtotapahtuma), muista siirtää myös vesihuollon kanssa solmittu liittymis- ja käyttösopimus uudelle omistajalle. Muistathan ilmoittaa tiedot vesilaskutukseen.

Veden toimittaminen kiinteistölle edellyttää aina voimassaolevaa sopimusta. 

Ennen suunnittelun aloittamista tulee olla yhteydessä vesihuoltoliikelaitokseen, joka antaa tiedot vesijohto- ja viemäriliittymien sijainnista, vesijohtoverkoston painetasosta ja viemärin liitos- ja padotuskorkeuksista. Lisäksi laitos kertoo vaadittavat tonttijohtojen materiaalit.

Tietojen pohjalta LVI-suunnittelija tekee kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistoja koskevat suunnitelmat. Suunnitelmien tulee noudattaa Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D1 Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot, KVV-laitteistoja koskevia määräyksiä.

Liittyjän tulee hakea lupa kiinteistön liittämisestä vesihuoltolaitokseen täyttämällä hakemuslomake.