Siirry sisältöön
Visit Parikkala

Rakennusvalvonnassa on käytössä valtakunnallinen Lupapiste-palvelu. Palvelu on avoinna kaikille rakentamista suunnitteleville kuntalaisille sekä kaikkien kuntien viranomaisille.

Palvelun käyttö edellyttää rekisteröitymistä. Neuvontapyynnöt ja rakennusluvat pyydetään lähettämään Lupapiste-palvelun kautta.

Rakentamista säätelee maankäyttö- ja rakennuslaki. Lisäksi tarkempia säännöksiä rakentamisesta on annettu kunnan rakennusjärjestyksellä.

Tarkemmin rakentamista ohjaa alueella mahdollisesti voimassa oleva kaava. Rakentamista ohjaava kaava voi olla oikeusvaikutteinen yleiskaava tai asemakaava. Myös voimassa oleva maakuntakaava tai seutukaava voi ohjata rakentamista.

Rakennusluvan käsittely

Lupahakemuksen käsittelyaika on noin 3 viikkoa.

Maksu

Rakennuslupien käsittelystä ja rakennusaikaisesta valvonnasta rakennusvalvonta perii maksun rakennuslautakunnan hyväksymän taksan mukaisesti. Maksu laskutetaan kokonaisuudessaan luvan myöntämisen jälkeen. Erillisistä katselmuksista, joita ei ole määrätty luvassa, peritään erillinen taksan mukainen maksu.

Valitus- ja luvan voimassaoloaika sekä töiden aloittaminen

Viranhaltijan päätöksestä on 14 vrk:n valitusaika, lautakunnan päätöksestä 30 vrk. Rakennustyöt voi aloittaa, kun päätös on lainvoimainen ja luvassa määrätyin ehdoin. Luvan voimassaoloaika selviää lupapäätöksestä.

Työnaikaiset toimenpiteet

Rakennuslupapäätökseen tulee tutustua huolellisesti.

Luvassa on määrätty:
– aloituskokouksen tarpeellisuus
– toimitettavat erityissuunnitelmat
– rakennusaikana pidettävät katselmukset
– vastaavan sekä iv- ja kvv-työnjohtajan tarpeellisuus
– lupaan asetetut muut ehdot

Ohjeita

Lupapiste

Hae lupaa Lupapisteen kautta.

Lupapiste on asiointipalvelu, jossa voit rakentamiseen liittyen olla yhteydessä viranomaiseen ja hoitaa lupa-asioinnin.

Lupapiste

Lupapisteen käyttöohjeet

Ohjeita Lupapiste.fi käyttöön

Lupapisteen käyttöohjeet

Tietoja Lupapiste-palvelusta mm. rekisteri- ja tietosuojaseloste

Lupapisteen lisätietoja mm. rekisteri- ja tietosuojaselosteet

Lupapisteen rekisteri- ja tietosuojaselosteet