Siirry sisältöön
Visit Parikkala

Valtioneuvosto on 8.12.2022 antanut asetuksen yksityistieasetuksen väliaikaisesta muuttamisesta vuosille 2023-2025. Näiden kolmen vuoden aikana tiekunta voi saada valtionavusta muun muassa yksityistien parantamiseen nykyistä suuremmalla avustusprosentilla.

Yksityisteiden korjauskustannukset ovat nousseet merkittävästi viime vuosina muun muassa inflaation ja energiakriisin takia. Valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa 2021-2032 on linjattu, että valtio korottaa yksityisteiden valtionavustusten avustusprosenttia. Myös hallitusohjelmaan on kirjattu, että yksityisteiden peruskorjausmäärärahat turvataan ja että alemman tieverkon ja yksityisteiden korjausvelan tulee vähentyä.

Asetusmuutoksen tavoitteena on kannustaa tiekuntia parantamaan ja korjaamaan yksityisteitä sekä vähentää yksityisteiden korjausvelkaa. Toimiva yksityistieverkosto parantaa huoltovarmuutta ja helpottaa muun muassa kotimaisen puun kuljetuksia yksityisteiden varsilta metsäteollisuuden ja energiatuotannon tarpeisiin.

Valtionavustuksen enimmäismäärät nousevat seuraavasti:

– tavanomaiset tien parantamiskohteet 50 % → 70 %

– merkittävimmät siltakohteet 75 % → 85 %

– luonnonolosuhteiden aiheuttamat yllättävät korjauskohteet 75 % → 85 %

– lauttapaikka ja vuosittain purettava silta 80 % → 85 %, vähintään 80 %

– talvitie 65 % → 70 %

Asetus yksityisteistä täydentää yksityistielakia, ja siinä säädetään tarkemmin muun muassa yksityistien rakentamisen sekä kunnossapidon valtionavustuksista, niiden hakumenettelyistä sekä maksatuksista.

Yksityisteitä on Suomessa noin 370 000 kilometriä. Yksityisteiden varsilla on arviolta noin 30 000 yritystä, 40 000 maatilayritystä, 250 000 omakotitaloa ja 190 000 kesämökkiä sekä suuri määrä metsätilojen palstoja. Yksityisteiden rahoituksesta vastaavat ensi sijassa niiden omistajat, mutta valtio ja kunnat tukevat yksityisteiden ylläpitoa.

Mitä seuraavaksi?

Asetus on voimassa 1.1.2023-31.12.2025. Tiekunnat voivat hakea valtionavustusta ELY-keskuksesta. Vuonna 2022 saapuneisiin vireillä oleviin avustushakemuksiin, joiden hankkeen osalta ei ole vielä aloitettu töitä, sovelletaan uutta asetusta.

Eduskunta päättää vuosittain valtion talousarvioissa, paljonko yksityisteiden parantamiseen suunnataan rahoitusta. Hallituksen talousarvioesitykseen perustuva vuoden 2023 määräraha on 23 miljoonaa euroa ja lisäksi on käytettävissä aiempien vuosien siirtomäärärahoja noin 44 miljoonaa euroa (sitomaton määräraha).

https://valtioneuvosto.fi/-/korotuksia-yksityisteiden-korjaamisen-valtionavustuksiin

Tiekunta pitää olla perustettuna, muuten ette ole oikeutettu avustukseen!

MUISTA TARVITTAVAT LIITTEET!

Kiinteistötietojärjestelmän tietunnus on sama kuin Käyttöoikeusyksikön numero. Numero on muotoa 000-VVVV-KXXXX, esimerkiksi 000-2007-K1435. Tunnus voi olla myös Y-alkuinen.

Voit kirjoittaa tarvittavia lukuja desimaalien tarkkuudella, muistahan käyttää pistettä pilkun sijaan.

Ensimmäisenä on hyvä täyttää avustuksenhaun kohteena olevan tien tiedot sekä maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin että väyläviraston Digiroadiin VYYTI-lomakkeen avulla.

VYYTI-lomakkeen täyttämällä saat Digiroad-tositteen, minkä tarvitset liittää hakemuksen liitteeksi.

Vain työkulut ovat hyväksyttäviä kuluja.

Haku on nyt avoinna! Avustushakemukset toivotaan haettavan tänä vuonna sähköisen lomakkeen kautta. Tiekunta pitää olla perustettuna, muuten ette ole oikeutettu avustukseen!

Täytä hakemus huolellisesti! Täytä hakemukseen kaikki pyydetyt kohdat sekä liitä mukaan liitteet, kulutositteet (kuitit, tiliotteet) on oltava hakemuksessa. Puutteellisesti lähetetyt hakemukset jätämme käsittelemättä. Linkki lomakkeeseen alla.

Hakulinkki

HAKUAIKA ON PÄÄTTYNYT!

Parikkalan kunta valvoo myöntämiensä avustusten käyttöä suorittamalla maastotarkastuksia, pitämällä kirjaa avustuksen saajista sekä  tarkastamalla hakemuksen ja laskun oikeellisuuden ennen avustuksen myöntämistä ja maksua. Avustuksen saanut on myös velvollinen pyydettäessä antamaan kunnalle selvityksiä avustuksen käytöstä.
Kunnalla on oikeus tarvittaessa saada avustuksen saaneelta selvitys edellisten vuosien osalta avustuksen käytöstä. Mikäli avustus on maksettu väärin perustein, avustuksen saajan antamiin virheellisiin tietoihin perustuen, tai avustuksen käytössä ei ole noudatettu annettuja avustusehtoja, kunta voi periä myöntämänsä avustuksen takaisin osittain tai kokonaan.

Yksityistieavustusten periaatteet https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180560.

MUISTA KAIKKI TARVITTAVAT LIITTEET MUKAAN HAKEMUKSEEN!

Berg Vesa
Rakentamispäällikkö
040 653 1513

Maanmittauslaitoksen yhteystietorekisteri

Tästä voit ilmoittaa tiekunnan yhteystiedot Maanmittauslaitoksen yhteystietorekisteriin

Maanmittauslaitoksen yhteystietorekisteri

Väyläviraston Digiroad-tietojärjestelmä

Tästä voit ilmoittaa yksityistietä koskevat tiedot ja rajoitukset Digiroadiin VYYTI-lomakkeen avulla.

Väyläviraston VYYTI-lomake