Siirry sisältöön
Visit Parikkala

Maisematyölupahakemus MRL 128 §

23.5.2024 Uutiset

Keskustaajaman asemakaavan eteläinen osa

Huotikkalan tila 580-404-1-127 ja alueen sisälle jäävät kiinteistöt rajautuen Tiviäntien ja Likolammen puolenvälin välimaastoon. Kysymyksessä on harvennushakkuu Metsä Group Oy:n toimesta. Parikkalan eteläisen asemakaavan VL, AO ja ET. Kaavaote Parikkalan kunnan sivuilla. Alueen sisälle jäävät kiinteistöt voivat käyttää Metsä Groupin hakkuupalveluja omakustanteisesti.

MRL 133 §:n ja MRA 65 §:n nojalla naapureille ja muille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa varataan tilaisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen 7.6.2024 saakka.

Muistutukset tai kannanotot osoitteella:

Parikkalan kunta, rakennusvalvonta, Harjukuja 6, 59100 Parikkala. Kuoreen maininta ”muistutus / ao.hakemuksen nimi” Sähköpostitse osoitteisiin; kunta@parikkala.fi.

Lisätiedot: rakennustarkastaja Ari Haapsaari 0505709523.

Parikkalassa 23.5.2024

Rakennusvalvonta