Siirry sisältöön
Visit Parikkala

Maisematyölupahakemuksen vireilläolo

10.1.2022 Kuulutukset
HakijaVäylävirasto
PL 33, 00521 HELSINKI
PaikkaParikkalan keskustaajaman asemakaava,
Helsinki-Joensuu raideosuus
Hakemuksen sisältöRatalain mukainen rautatien suojavyöhykehakkuu

MRL 133 §:n ja MRA 65 §:n nojalla naapureille ja muille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa, varataan tilaisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen 28.1.2022 saakka. Maisematyölupahakemus on nähtävänä Parikkalan kunnan kotisivuilla ja teknisessä toimistossa, Harjukuja 6, 59100 PARIKKALA, jonne mahdolliset huomautukset tulee toimittaa.

Lisätietoja rakennustarkastaja Seppo Vento, 044 7811220.

Parikkalassa 13.1.2022
Rakennuslautakunta