Siirry sisältöön
Visit Parikkala

Ympäristölupahakemus – Palaman ampumarata, Parikkala

28.4.2022 Kuulutukset

Kannaksen Metsästysyhdistys ry hakee ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaista
ympäristölupaa olemassa olevalle ampumaratatoiminnalle Parikkalan
Kolmikannassa kiinteistölle 580-402-12-50, osoitteessa Pyörälammintie 77, 59100
Parikkala.


Toiminta-alueella on pistooli-, hirvi-/luodikko- ja haulikkoradat sekä skeet- ja traprata. Toiminnan pääasiallinen päästö ympäristöön on melu.


Hakemus liitteineen on nähtävillä 28.4. – 6.6.2022 Imatran seudun ympäristötoimen internet-sivuilla www.imatranseudunymparistotoimi.fi sekä tämän kuulutuksen alapuolella liitetiedostoina. Paperisiin asiakirjoihin voi tutustua toimipisteiden aukioloaikoina Parikkalan kunnantalolla osoitteessa Harjukuja 6, 59100 Parikkala sekä Imatran kaupungintalon asiakaspalvelussa osoitteessa Virastokatu 2, 55100 Imatra.


Lisätietoja hakemuksesta antaa
vs. ympäristöinsinööri Riikka Lihavainen, p. 020 617 4630


Jokaisella on oikeus esittää asiasta mielipiteensä ja ne, joiden oikeutta tai etua asia
saattaa koskea, voivat tehdä muistutuksen. Kirjalliset mielipiteet ja muistutukset
tulee toimittaa 6.6.2022 klo 15.00 mennessä Imatran seudun
ympäristöviranomaiselle osoitteeseen Virastokatu 2, 55100 Imatra tai sähköpostilla
osoitteeseen ymparistotoimi@imatra.fi


Imatralla 21.4.2022
IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRANOMAINEN