Siirry sisältöön
Visit Parikkala

Parikkalan alueen turvallisuuskysely

29.4.2022 Tiedotteet

Etelä-Karjan Kylät ry toteuttaa yhteistyössä Eksoten ja Etelä-Karjalan Pelastuslaitoksen
kanssa Parikkalan alueella kyläturvallisuuskyselyn.


Tällä kyselyllä kartoitamme asukkaiden ajatuksia Parikkalasta ja sen turvallisuudesta.
Saatuja vastauksia hyödynnetään kylien turvallisuussuunnitelman laatimisessa ja kylien
toiminnan kehittämisessä. Kyselyn pohjalta Parikkalassa toteutetaan turvallisuutta
lisääviä toimenpiteitä tai koulutuksia. Turvallisuuskysely auttaa myös mahdollisten
rahoitusten hakemisessa ja sen avulla saadaan välitettyä tietoa kylän tilanteesta mm.
kunnalle ja pelastuslaitokselle.


Kyselyn tuloksia tullaan hyödyntämään 1.1.2023 alkavan Etelä-Karjalan hyvinvointialueen
turvallisuuden, terveyden ja hyvinvoinnin parantamiseen tähtäävässä suunnittelussa.
Hyvinvointialuevalmistelussa koordinointivastuussa on pelastuslaitos. Tavoitteena on
tuottaa asukkaan näkökulmasta palvelut 24/7 yhteiskunnan normaalioloista aina
varautumistilanteisiin asti. Turvallisuuden parantamista ei tehdä yksin, vaan siihen
tarvitaan kaikkien maakunnallisten toimijoiden osallistumista sekä asukkaiden äänen
kuulumista. Teemmehän tätä arjen turvallisuuden, hyvinvoinnin ja terveyden
kehittämistä itseämme varten. Kyselyn toteuttavat Etelä-Karjalan Kylät ry, Etelä-Karjalan
Pelastuslaitos ja Eksote osana Suomen Kylät ry:n valtakunnallista Kyläturvallisuus 2025 –
hanketta.


Kaikkien alueen asukkaiden ja kesäasukkaiden vastaukset ovat tärkeitä. Vastaamalla
vaikutat oman alueen toimintaan ja tulevaisuuteen!

Kysely on tehty sähköisenä. Toivomme mahdollisimman monen perheenjäsenen täyttävän sähköisen kyselylomakkeen.

Kyselyn linkki löytyy myös Etelä-Karjalan Kylät ry:n Facebook-sivulta ja osoitteesta

https://www.ekkylat.org .

Vastauksista koottua yhteenvetoa saatetaan myös hyödyntää maaseututukijoiden
verkostossa osana laajempaa tutkimusmateriaalia.


Lisätietoja antaa:


Mervi Lintunen
Kyläasiamies
Etelä-Karjalan Kylät ry
puhelin 050 598 6978
sähköposti ekkylat.kylaasiamies@gmail.com