Siirry sisältöön
Visit Parikkala

Maa-aineslupapäätös, Kuljetus Sairanen Oy

1.3.2023 Uutiset

Imatran seudun ympäristölautakunta on tehnyt seuraavan maa-aineslain
(555/1981) mukaisen päätöksen:

21.2.2023 § 13
Maa-aineslupapäätös, Kuljetus Sairanen Oy, tila Sorala, Parikkala

Päätös on nähtävillä 1.3.-11.4.2023 Imatran seudun ympäristötoimen
internetsivuilla osoitteessa: www.imatranseudunymparistotoimi.fi

Päätökseen voi hakea muutosta Itä-Suomen hallinto-oikeudelta viimeistään
11.4.2023 mennessä ennen virka-ajan päättymistä. Valitusosoituksen saa
tarvittaessa Imatran kaupungin asiakaspalvelusta, puh. 020 617 4323.

IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRANOMAINEN