Siirry sisältöön
Visit Parikkala

Maa-aines- ja ympäristölupapäätös, Mika Suomalainen

1.3.2023 Uutiset

Imatran seudun ympäristölautakunta on tehnyt seuraavan maa-aineslain
(555/1981) ja ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen päätöksen:

21.2.2023 § 12
Maa-aines- ja ympäristölupapäätös kiviaineksen ottamiseen, louhintaan ja
murskaukseen tilalla Parosensuo, Mika Suomalainen, Parikkala

Päätös on nähtävillä 1.3.-11.4.2023 Imatran seudun ympäristötoimen
internetsivuilla osoitteessa: www.imatranseudunymparistotoimi.fi

Päätökseen voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta viimeistään 11.4.2023
mennessä ennen virka-ajan päättymistä. Valitusosoituksen saa tarvittaessa Imatran
kaupungin asiakaspalvelusta, puh. 020 617 4323

IMATRAN SEUDUN YMPARISTOTOIMI