Siirry sisältöön
Visit Parikkala

Maa-aines- ja ympäristölupahakemus kiviaineksen ottamiseen, louhintaan ja murskaukseen – Mika Suomalainen, Rasvaniemi, Parikkala

28.4.2022 Kuulutukset

Mika Suomalainen hakee maa-aineslain (555/1981) mukaista lupaa kiviaineksen
ottamiseen sekä ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaista ympäristölupaa
kalliokiviaineksen louhintaan ja murskaukseen Parikkalan Rasvaniemen kylässä
tilalla Parosensuo (580-416-1-31). Ottamisalueen pinta-ala on 3,7 ha. Arvioitu
kiviaineksen ottamismäärä on 250.000 k-m3. Lupaa haetaan 15 vuodeksi. Alueella
ei ole ollut aiempaa maa-aineksen ottoa. Toiminnan pääasialliset
ympäristövaikutukset ovat melu, tärinä ja pölyäminen.


Hakemus on nähtävillä 28.4. – 6.6.2022 Imatran seudun ympäristötoimen verkkosivuilla osoitteissa www.imatranseudunymparistotoimi.fi . Hakemus on tiedostona tämän kuulutuksen lopussa. Lisäksi hakemus on nähtävillä paperisena toimipisteiden aukioloaikoina Parikkalan kunnanvirastolla osoitteessa Harjukuja 6, 59100 Parikkala sekä Imatran kaupungintalon asiakaspalvelussa osoitteessa Virastokatu 2, 55100 Imatra.


Lisätietoja hakemuksesta antaa ympäristötarkastaja Arto Ahonen, puh. 020 617
4392.


Jokaisella on oikeus esittää asiasta mielipiteensä ja ne, joiden oikeutta tai etua asia
saattaa koskea, voivat tehdä muistutuksen. Kirjalliset mielipiteet ja muistutukset
tulee toimittaa 6.6.2022 klo 15.00
mennessä Imatran seudun
ympäristöviranomaiselle osoitteeseen Virastokatu 2, 55100 Imatra, tai sähköpostilla
osoitteeseen ymparistotoimi@imatra.fi


Imatralla 25.4.2022
IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRANOMAINEN