Siirry sisältöön
Visit Parikkala

Kuulutus Simpelejärvi I ja Simpelejärvi II rantaosayleiskaavojen ajantasaistamisen ehdotusvaiheen nähtävilläolosta

11.1.2022 Kuulutukset

Asiakirjat pidetään julkisesti nähtävillä 13.1.2022 – 14.2.2022 välisen ajan kunnanvirastolla (Harjukuja 6, 59100 Parikkala) ja kunnan kotisivuilla, ohessa linkki:

Parikkalan kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan 9.11.2021 § 226 ja § 227 Simpelejärvi I ja Simpelejärvi II rantaosayleiskaavan ajantasaistamisen kaavaehdotuksen nähtävillä pitämisestä maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 65 § sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA) 19 § mukaisesti.

Alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta.

Muistutukset tulee toimittaa kirjallisena Parikkalan kunnanhallitukselle osoitettuna 14.2.2022 klo 15:00 mennessä, os. Parikkalan kunta, Kunnanhallitus, Harjukuja 6 59100 Parikkala tai sähköpostitse osoitteeseen kunta@parikkala.fi

Kaavaa valmistelee Ramboll Finland Oy.

Lisätietoja kaavasta:

Ramboll, Henna Leppänen, p. 040 3525798, henna.leppanen@ramboll.fi

Parikkalan kunta, Janne Tanskanen p. 050 571 4436, janne.tanskanen@parikkala.fi

Parikkalan kunta, Seppo Vento, p. 044 781 1220, seppo.vento@parikkala.fi