Siirry sisältöön
Visit Parikkala

Hakeminen esiopetukseen

25.1.2023 Uutiset

Vuonna 2017 syntyneillä on velvollisuus osallistua esiopetukseen ensi syksynä (Perusopetuslaki 26 a §). Kirjolan koulun oppilaaksi ottoalueella esiopetuspaikka on Päiväkoti Laulujoutsen. Saaren koulun oppilaaksi ottoalueella esiopetus järjestetään Saaren koulun esiopetusryhmässä. Kokeiluesiopetuksessa jo v. 2022 aloittaneet 2017 syntyneet eivät tarvitse uutta hakemusta. Ainoastaan kokeilun ulkopuolelta tulevat vuonna 2017 syntyneet hakevat.
Esiopetushakemus tulee tehdä kunnan verkkosivuilla sähköisellä hakemuksella eDaisyn kautta 8.3.2023 mennessä.
Lisätietoja antaa: vs.varhaiskasvatuspäällikkö Laura Leppänen