Siirry sisältöön
Visit Parikkala

Etelä-Karjalan 2. vaihemaakunta-kaavan, jätevedenpuhdistamo Lappeenranta, voimaantulo

6.9.2023 ajankohtaista

Etelä-Karjalan maakuntavaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 13.12.2021 (§ 39) Etelä-Karjalan 2. vaihemaakuntakaavan, jätevedenpuhdistamo Lappeenranta.

Korkein hallinto-oikeus on 31.5.2023 antamallaan päätöksellä (1605/2023) hylännyt
Etelä-Karjalan 2. vaihemaakuntakaavasta jätetyt valituslupahakemukset, joten kaavan
hyväksymispäätös on saanut lainvoiman.

Etelä-Karjalan maakuntahallitus päätti kokouksessaan 19.6.2023 § 95 panna täytäntöön
maakuntavaltuuston em. päätöksen.

Etelä-Karjalan 2. vaihemaakuntakaavassa on osoitettu jätevedenpuhdistamon vaihtoehtoiset sijoituspaikat Lappeenrannan Hyväristönmäelle ja Kukkuroinmäelle.

Maakuntakaava tulee voimaan, kun päätöksestä on kuulutettu maakuntakaavan alueeseen kuuluvissa kunnissa kuten kunnalliset ilmoitukset niissä julkaistaan. Maakuntakaavan voimaantulosta kuulutetaan, kun päätös on saanut lainvoiman. (MRA 93 §). Kuulutus on julkaistu jäsenkaupunkien ja -kuntien virastoissa.

Lainvoimaisesta 2. vaihemaakuntakaavasta saa tietoa Etelä-Karjalan liiton kotisivuilta
liitto.ekarjala.fi.

Lisätietoja asiasta antaa:
aluesuunnittelupäällikkö Topi Suomalainen 040 358 0975

Lappeenrannassa 6.9.2023
Etelä-Karjalan liitto