Siirry sisältöön
Visit Parikkala

Parikkalan kunta on käynnistänyt Simpelejärven rantaosayleiskaavan ajantasaistamistyön. Ajantasaistamisen alueeseen kuuluu koko nykyinen Simpelejärven osayleiskaava-alue tarkemmin osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa määritellyllä tavalla.

Kaavoituksen tarkoituksena on saattaa kaava vastaamaan nykytilanteen tarpeita. Kaavoituksessa huomioidaan vyöhykkeittäin mahdollisuus lomarakennuspaikkojen muuttaminen asuinrakennuspaikoiksi.

Simpelejärven rantaosayleiskaavan kaavaehdotus tulee nähtäville to 13.1.2022.

Simpelejärvi I ja Simpelejärvi II rantaosayleiskaavojen ajantasaistamisen ehdotusvaihe

Parikkalan kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan 9.11.2021 § 226 ja § 227 Simpelejärvi I ja Simpelejärvi II rantaosayleiskaavan ajantasaistamisen kaavaehdotuksen nähtävillä pitämisestä maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 65 § sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA) 19 § mukaisesti.

Alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta.

Muistutukset tulee toimittaa kirjallisena Parikkalan kunnanhallitukselle osoitettuna 14.2.2022 klo 15:00 mennessä, os. Parikkalan kunta, Kunnanhallitus, Harjukuja 6 59100 Parikkala tai sähköpostitse osoitteeseen kunta@parikkala.fi.

Kaavaa valmistelee Ramboll Finland Oy.

Lisätietoja kaavasta:

Ramboll, Henna Leppänen, p. 040 3525798, henna.leppanen@ramboll.fi
Parikkalan kunta, Vesa Berg, p. 040 653 1513, vesa.berg@parikkala.fi
Parikkalan kunta, Heikki Määttänen, p. 050 410 9665, heikki.maattanen@parikkala.fi

KAAVA-AINEISTO: