Siirry sisältöön
Visit Parikkala

Aluevaalit 2022 – vaalien toimittaminen Parikkalan kunnassa

14.12.2021 Kuulutukset

Varsinainen vaalipäivä

Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 23.1.2022. Äänestyspaikat ovat avoinna klo 9 – 20.

Äänestyspaikat äänestysalueittain

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys toteutetaan 12. – 18.1.2022.

Ennakkoäänestyspaikat

Avoinna: ma-pe klo 9 – 17 ja la-su klo 10 – 14

Avoinna: ma-pe klo 9 – 17

Kotiäänestys

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän ilman kohtuuttomia vaikeuksia pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan, saa äänestää ennakolta kotonaan. Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua puhelimitse 0400 851 951 (suljettu 24.12.2021 – 9.1.2022) tai 040 514 2745 ma-pe klo 9.00 – 15.00 sekä 11.1.2022 klo 9.00 – 16.00, jolloin ilmoittautuminen päättyy, tai kirjallisesti kunnanviraston neuvonnasta saatavaa lomaketta käyttäen. Myös omaishoitaja voi tietyin edellytyksin äänestää samalla.

Henkilöllisyyden esittäminen äänestyspaikalla

Äänestäjä on lain mukaan velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään äänestyspaikalla. Jos henkilöä ei tunneta eikä hänellä ole henkilökorttia tai muuta kuvalla varustettua henkilöllisyyden osoittavaa asiakirjaa, voi hän saada henkilöllisyyden osoittamiseksi Imatran poliisiasemalta väliaikaisen henkilökortin, joka on maksuton.

Lisätietoja    http://www.parikkala.fi/

Parikkalassa 16.12.2021

Parikkalan kunnan keskusvaalilautakunta