PLA_77197057.jpg
Kiinnitetyt uutiset

Yksinyrittäjän avustus koronaepidemian aiheuttamiin taloudellisiin vaikeuksiin

17.4.2020 23:00

Yksinyrittäjien korona-avustus on nyt haettavissa Parikkalan kunnassa
 
Yksinyrittäjän tuki on 2000 euron suuruinen kertakorvaus yksinyrittäjän yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin. Näitä ovat esimerkiksi yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja toimistomenot. Kertamaksua myönnettäessä yritystoiminnasta aiheutuneena kustannuksena ei pidetä yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa. Korvausta ei siten katsota yrittäjän saamaksi tuloksi. Osin tämän korvauksen avulla yksinyrittäjän on tarkoitus selviytyä koronavirusepidemian aiheuttamasta haastavasta taloustilanteesta. Avustusta voidaan myöntää 16.3.2020 – 31.8.2020 välillä. Yksinyrittäjät voivat hakea avustusta 30.9.2020 saakka.
 
 
Vain yksinyrittäjille

 
Tukea voi saada yksin taloudellista toimintaa harjoittava Suomessa toimiva päätoiminen yrittäjä, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa. Päätoiminen yrittäjyys tarkoittaa, että yrittäjä on YEL-rekisterissä tai että hakija voi esittää minimissään 20 000 euron yrittäjätulon tai laskutuksen. Tuki ei ole riippuvainen toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta.
 
Yksinyrittäjä voi hakea avustusta Parikkalan kunnalta, jos se on yrityksen kotikunta (eli YTJ-rekisterin mukainen kotikunta).
 
Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.

Kunta ilmoittaa yksinyrittäjille maksamansa tuet Verohallinnolle.

 
Avustuksen ehdot

 

Yksinyrittäjä avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että yrityksen merkittävästi heikentynyt taloudellinen tilanne ja alentunut liikevaihto johtuvat koronaepidemiasta.
 
Yksinyrittäjän yritystoiminnan taloudellisen tilanteen ja liikevaihdon heikentyminen 16.3.2020 jälkeen on todennettava jäljennöksillä kirjanpidosta ja / tai tiliotteista (kulut ja myyntituotot). Taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli yrityksen myyntituotot ovat laskeneet yli 30 % pysyttyään lähes samalla tasolla edellisen 12 kuukauden ajanjaksolla. Näin ollen hakijan on toimitettava hakemuksensa liitteinä:

 

1.  asianmukainen jäljennös vuoden 2019 tilinpäätöksestä/viimeisimmästä tilinpäätöksestä tai vuoden 2019 veroilmoituksesta/viimeisimmästä veroilmoituksesta,

  

2.  asianmukainen jäljennös kirjanpidosta tai tiliotteesta sen todentamiseksi, miten myynti ja kustannukset ovat kehittyneet poikkeustilan alkamisen 16.3.2020 jälkeen, 
3.  verovelkatodistus ja mikäli yrityksellä on verovelkaa, Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi.
Kannattavaan toimintaan arvioidaan olevan edellytykset, mikäli hakijan yritystoiminta on ollut kannattavaa vuoden 2019 tilinpäätökseen tai veroilmoitukseen perustuen. Kannattavan toiminnan arvioinnissa voidaan ottaa huomioon hakijan selvitys poikkeuksellisesta tilanteesta vuonna 2019.

Yksinyrittäjä ei saa olla taloudellisissa vaikeuksissa oleva.
Asianmukaisten liitteiden toimittaminen nopeuttaa avustushakemuksen käsittelyä kunnassa.
 
 
 
Tiedustelut hallintojohtaja Juha Vuorela 044 781 1251 juha.vuorela(at)parikkala.fi
tai yritysneuvoja Taina Tolkki 044 781 1901 taina.tolkki(at)parikkala.fi
Takaisin ylös
Copyright © Parikkalan kunta 2020