PLA_77197057.jpg
Ajankohtaista

Uukuniemen Marttojen 80-vuotisjuhlahaaste lähiruoasta Parikkalan kunnalle

12.8.2019 11:00

Uukuniemen Martat ovat laatineet 80-vuotisen  toimintansa kunniaksi Juhlavinkin, johon on koottu ohjeita ilmastomyönteisestä arjesta. Juhlavinkin ohjeissa neuvotaan suosimaan lähi- ja luomuruokaa. Suositus perustuu seuraaviin näkökohtiin:

Lähellä tuotettu sesongin mukainen ruoka on maaseudun ilmastoteko, sillä lyhyet kuljetusmatkat sekä  pienempi säilytys- ja pakkaustarve vähentävät lähiruoan päästöjä.

Ilmastomyönteisyyden ohella lähiruoan tuotanto  pitää yllä maaseudun elämänvoimaa. Lähiruoan lisääntyvä käyttö on siten myös merkittävä  maaseudun elinvoimateko.

Lähiruoka on myös terveysteko, sillä tuoreessa ja laadukkaassa sesongin mukaisessa lähi- ja luomuruoassa ovat parhaiten tallessa vitamiinit ja muut ravintoaineet.

Lähiruoka on nykyään Suomen ruokapolitiikan kärki. Viime vuosina on useilla viranomaisten päätöksillä ohjattu kuntia ja maakuntia kasvattamaan julkisissa ruokapalveluissaan lähi- ja luomuruoan osuutta. Viranomaisten ohjauksen taustalla on edellä lueteltujen näkökohtien lisäksi myös se, että julkiset toimijat viitoittavat yleisemminkin suuntaa kestäviin kulutustapoihin.

Lähiruoan saatavuus on kuitenkin osoittautunut monesti  ongelmalliseksi.  Selvitysten mukaan  sellaiset kunnat, jotka ovat ottaneet lähiruoan tuotannon osaksi elinkeinopolitiikkaansa ja kuntastrategiaansa, ovat onnistuneet parhaiten lisäämään lähiruoan käyttöä. Näitä tai  muita toimeenpanohankkeita tulisi harkita myös Parikkalassa.

Edellä olevan perusteella Uukuniemen Martat esittävät Parikkalan kunnalle haasteen,

että kunta ryhtyy toimenpiteisiin lähi- ja luomuruoan saatavuuden parantamiseksi ja käytön lisäämiseksi niin kunnan ruokapalvelun hankinnoissa kuin yksityisessä  kulutuksessakin.

                    

Uukuniemellä 10. elokuuta 2019

 

Kyllikki Uimonen

Uukuniemen Marttojen puheenjohtaja                           

                                                                                                  Lea Moller

                                                                                                 Uukuniemen Marttojen sihteeri

 

Liite: ”Ilmastotalkoot joka päivä” 10082019 Uukuniemen Martat juhlavinkki.pdf


Takaisin ylös
Copyright © Parikkalan kunta 2020