PLA_77197057.jpg
Ajankohtaista

Simpelejärven rantaosayleiskaavan ajantasaistaminen - aloitusvaiheen palautteen antaminen

20.3.2020 12:00

Simpelejärven rantaosayleiskaavan muuttaminen on tullut vireille. Vireilletulokuulutuksen voit lukea Parikkalan kunnan sivuilta kohdasta Parikkalan kunnan ilmoitukset ja kuulutukset.

Voit jättää muutosesityksen rantayleiskaavaan karttapalautejärjestelmän avulla. Mikäli muutos arvioidaan maankäyttö – ja rakennuslain mukaiseksi, otetaan se muutosprosessiin mukaan. Arvioinnin suorittaa kaavanlaatija ja kunta. Tarvittaessa konsultoidaan muita viranomaisia.

Voimassa olevan yleiskaavojan ulkoasua on teknisesti parannettu karttapalautejärjestelmään ja sinne on viety kaikki aiemmin laaditut kaavamuutokset ja ranta-asemakaavat. Alkuperäiset kaavat on mahdollista pyytää kunnasta. Voimassa oleva kaava on luettavissa alkuperäisessä ulkoasussaan näillä sivuilla.

Kaavan virallisina nähtävilläoloaikoina (kaavaluonnos ja kaavaehdotus) karttapalautejärjestelmään jätettyihin palautteisiin kaavoittaja laatii viralliset vastineet. Muina aikoina jätetyt tulevat kaavanlaatijalle ja kunnalle tiedoksi, ja kaikkiin palautteisiin pyritään löytämään ratkaisu.

Pyydämme nyt aloitusvaiheessa vapaamuotoista palautetta seuraavista teemoista: rakennuspaikkojen siirrot, käyttötarkoituksen muutokset (vakituinen asuinkäyttö/loma-asuminen), päivittäminen toteutuneeseen tilanteeseen, sekä kaavamääräysten tarkistukset. Rantayleiskaavan muutoksella ei lisätä rakennuspaikkojen lukumäärää verrattuna voimassa olevaan kaavaan, mikäli mitoitusperusteissa ei havaita virheitä.

Siirry karttapalautejärjestelmään tästä.

Lisätietoja:

Rakentamispäällikkö Vesa Berg, Parikkalan kunta, puh. 040 653 1513
Projektipäällikkö Henna Leppänen, Ramboll Finland Oy, puh. 040 3525 798
Johtava asiantuntija Markus Hytönen, Ramboll Finland Oy, puh. 040 721 7527

Tietojen luottamuksellisuus

Kaikki palaute käsitellään julkisena tietona ja julkaistaan kaava-aineistojen yhteydessä.

Takaisin ylös
Copyright © Parikkalan kunta 2020