PLA_77197057.jpg
Kiinnitetyt uutiset

Parikkalan kunnan palveluista 14.5.2020 alkaen

11.5.2020 14:00

Yleistä

Valtioneuvosto on asteittain lähtenyt purkamaan poikkeusoloja koskevia järjestelyjä. Kunnan palvelut palaavat vähitellen toukokuun ja kesäkauden aikana lähemmäs normaalia tilannetta. Henkilökohtaista käyttäytymistä ja kokoontumisia koskevat rajoitukset on syytä edelleen ottaa huomioon. Vastuu on meillä jokaisella. Jo tässä vaiheessa on syytä varautua pitkään kestäviin, jopa vuoden loppuun kestäviin rajoituksiin.

Kunnanvirasto on suljettu toukokuun loppuun. Viraston kesäkauden järjestelyistä tiedotetaan kesäkuun alussa. Toistaiseksi asiointi on mahdollista sähköpostilla ja puhelimella arkisin klo 9-15. Kunnan tilat eivät ole käytössä yleisötilaisuuksiin tai yli kymmenen henkilön kokoontumisiin pl. kunnallinen päätöksenteko.

Perusopetus ja lukio

Kouluissa palataan lähiopetukseen 14.5.2020 alkaen, ja samalla päättyvät myös muut valtioneuvoston asetuksen mukaiset kouluja koskevat rajoitustoimenpiteet.

Aluehallintovirastojen tartuntatautilain nojalla 8.4.2020 antamat päätökset koulujen ja oppilaitosten sulkemisesta päättyvät 13.5. Jatkossa kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaavat viranhaltijat ja toimielimet sekä aluehallintovirastot päättävät mahdollisista koulujen ja oppilaitosten tilojen sulkemisista sekä muista rajoitustoimenpiteistä tartuntatautilain perusteella.

Opetuksessa siirrytään takaisin normaaliolojen lainsäädännön mukaisiin opetusjärjestelyihin, mutta siirtymisessä on otettava huomioon tartuntariskin torjumiseen tähtäävät toimenpiteet. Oppivelvollisuusikäisten oppilaiden opetuksessa ja lisäopetuksessa palataan kaikkien vuosiluokkien osalta lähiopetukseen. Opetuksen määrään, oppimisen ja koulunkäynnin tuen, oppilashuollon ja kouluaterian ja muiden opetuksen maksuttomuuden piiriin kuuluvien etuuksien ja palvelujen järjestämisvelvollisuuteen liittyvät rajoitukset poistuvat.

Perusopetuksen koulujen tiloja voidaan käyttää 14.5.2020 lukien opetukseen ja siihen liittyvään muuhun toimintaan, ellei kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin kyseisen kunnan alueella olevan koulun tai oppilaitoksen tai aluehallintovirasto toimialueensa useamman kunnan koulujen ja oppilaitosten osalta erikseen toisin päätä. Myös valtioneuvoston suositukset varhaiskasvatuksessa olevien lasten ja lähiopetukseen oikeutettujen esi- ja perusopetuksen oppilaiden pysymisestä kotona poistuvat.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen piirissä on perheitä tiedotettu 14.5 paluusta lähes normaalijärjestelyihin varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen osalta. Esiopetuksen lähiopetus Laulujoutsenessa ja Saaren koululla käynnistyy 14.5.

 

Laulujoutseneen sijoittuvat 14.5 alkaen myös siellä normaalisti olevat viisivuotiaat. Laulujoutsenen 3-4 vuotiaat sijoittuvat Satakielen Ulpukat ryhmään, jossa he ovat koko poikkeusajan jo olleet. Kuperkeikka on suljettuna 22.6 - 5.7 välisen ajan, jolloin varhaiskasvatusta tarjotaan Satakielen päiväkodissa.

 

Saaren koululle sijoittuvat kaikki siellä normaalisti olevat 5 vuotiaat 14.5. alkaen.

 

Vapaa sivistystyö

 

Kirjastojen uloslainaus Parikkalassa on alkanut 11.5. Varatun aineiston voi hakea ovenraosta ilmoitettuna noutoaikana normaalien aukioloaikojen puitteissa kaikista toimipisteistä. Normaalitoimintaan siirrytään 1.6. alkaen.

 

Nuoriso- ja liikuntatoimi järjestää kesäkuun kahdella ensimmäisellä viikolla kesäleirit ja nuorisotiloja pidetään myös ainakin kesäkuussa poikkeuksellisesti auki.

 

Kuntosalit ja ulkoliikuntapaikat aukeavat 1.6. Kansalaisopisto järjestää 14.5. alkaen osan pitämättä jääneistä erikoiskoulutuksista.

 

Kunnan järjestämisvastuulla olevat kulttuuritapahtumat on Valtioneuvoston ohjeistuksen mukaisesti peruttu heinäkuun loppuun asti.

 

Kunnossapitopalvelut

Huoneistoissa tehdään vain välttämättömät ja kiireelliset huolto- ja korjaustoimenpiteet, kiireettömät työt hoidetaan. Aloitetut ja sovitut remontit tehdään mahdollisuuksien mukaan.

Yhteisten tilojen saunojen lenkkivuorot ja viikkosaunavuorot on edelleen peruttu. Siivousta on tehostettu pesutuvissa sekä yhteisissä tiloissa.

 

Kunnanjohtaja Vesa Huuskonen (044 781 1250)

Hallintojohtaja Juha Vuorela (044 781 1251)

Rehtori Sarri Aalto (044 781 1241)

Varhaiskasvatuspäällikkö Heli Räsänen (044 781 1239)

Rakentamispäällikkö Vesa Berg (040 653 1513)
Takaisin ylös
Copyright © Parikkalan kunta 2020