PLA_77197057.jpg
Etusivu / Varhaiskasvatus / Varhaiskasvatus / Kunnallinen varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus kunnallisessa päiväkodissa

Parikkalassa varhaiskasvatusta järjestetään päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. Tilapäistä päivähoitoa annetaan päiväkodeissa lapsille, joilla ei ole säännöllistä päivähoidon tarvetta.

Paikkoja on eri päiväkodeissa seuraavasti:

Päiväkoti Satakieli, 44 paikkaa, Parikkalan keskustassa

Kuukuset, vuorohoito 1-6 -vuotiaat

Vanamot alle 3 -vuotiaat

Ulpukat 3-5 -vuotiaat

Päiväkoti Laulujoutsen, 24 paikkaa Parikkalan Moskuunniemessä

3-6 -vuotiaat

Päiväkoti Kuperkeikka, 18 paikkaa Saaren Akonpohjassa

1-6 -vuotiaat

Varhaiskasvatusta voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada varhaiskasvatusta, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voi muuten järjestää.

Maksun suuruuteen vaikuttavat perheen koko, tulot ja hoitopäivien pituus.

Puhelinasiointi

Varhaiskasvatuspäällikkö

Varhaiskasvatuspäällikkö Heli Räsänen

Lisää tietoa
Puh. +358 44 7811239

Lomakkeet

Varhaiskasvatushakemus

Varhaiskasvatushakemuslomake

Lisää tietoa
Lataa lomake

Palvelupaikat

Päiväkoti Kuperkeikka

Päiväkoti Saarella Akonpohjassa.

Neulatie 1, 59510 SAARI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Päiväkoti Laulujoutsen

Päiväkoti Moskuunniemessä.

Kiipolantie 2, 59100 PARIKKALA

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Päiväkoti Satakieli

Päiväkoti Parikkalan keskustassa.

Pietarinkuja 1, 59100 PARIKKALA

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Varhaiskasvatuksen yhtenä toimintamuotona on päiväkotitoiminta, jota järjestetään päiväkodissa.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hänen hyvinvointiaan. Jokaiselle lapselle laaditaan päiväkodissa varhaiskasvatussuunnitelma.

Kunnallinen päiväkotihoito voi olla joko kokopäiväistä tai osapäiväistä.

Varhaiskasvatuslaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180540
Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161503

Parikkalan kunta

Liittyvät palvelut

Erityisvarhaiskasvatus

Katso tiedot

Ruokailu päiväkodeissa, esikoulussa ja kouluissa

Katso tiedot

Varhaiskasvatuksen vuorohoito

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut
Sivua päivitetään.
Takaisin ylös
Copyright © Parikkalan kunta 2021