PLA_77197057.jpg
Etusivu / Palvelut / Vapaa-aikapalvelut / Kulttuuritoimi / Kulttuuriin liittyvän kansalaistoiminnan tuki ja avustukset
Palvelut

Kulttuuriin liittyvän kansalaistoiminnan tuki ja avustukset

Kulttuuripalveluiden harkinnanvaraiset avustukset jaetaan vuosittain hyväksyttävien avustusten jakoperusteiden mukaisesti. Avustuksia voivat hakea parikkalalaiset yhteisöt, ryhmät ja yksityiset henkilöt. Myönnetyt avustukset tulee käyttää hakemusvuoden aikana. Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja jako tapahtuu kunnanvaltuuston vuosittain erikseen myöntämien määrärahojen puitteissa.

Avustuksia myönnetään sekä säännölliseen toimintaan että tapahtumien järjestämiseen.

Verkkoasiointi

Kulttuuritoimen facebook

Parikkalan kulttuuritoimen facebook

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Yhdistykset, säätiöt, laitokset, yksittäiset kansalaiset ja muut kunnassa toimivat yhteisöt voivat saada kulttuuritoiminnan harjoittamiseen ja edistämiseen avustuksia kunnalta. Kunnan tehtävänä on tukea kulttuuritoimintaa kunnassa.

Kunnat voivat avustaa teatteri-, tanssi- ja sirkustoimintaa sekä museo- ja musiikkitoimintaa kunnassa eri tavoin.

Laki kuntien kulttuuritoiminnasta: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920728

Parikkalan kunta

Liittyvät palvelut

Tapahtumakalenteri

Katso tiedot
Takaisin ylös
Copyright © Parikkalan kunta 2021