PLA_77197057.jpg
Etusivu / Palvelut / Tekniset palvelut / Ympäristötoimi / Aumausilmoitus
Palvelut

Aumausilmoitus

Palvelun toteuttaa Imatran seudun ympäristötoimi, jonka verkkosivuilta löytyvät tarvittavat lomakkeet ja ohjeet.

Linkit

Imatran seudun ympäristötoimi

Imatran seudun ympäristötoimi hoitaa Imatran, Parikkalan, Rautjärven ja Ruokolahden alueella kunnille kuuluvat ympäristönsuojelun.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Auma on peltoon kaivettu pitkulainen kuoppa, jossa on patteroituna eli sijoitettuna lantaa, muita orgaanisia lannoitteita tai jälkikypsytettävää kompostia odottamassa myöhempää levitystä pellolle. Aumasta pitää tehdä etukäteen ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaisille.

Aumavarastointi on kiellettyä pohjavesialueella ja tulvalle alttiilla alueella. Auma on sijoitettava kantavalle peltoalueelle ja kaltevalla pellolla mahdollisimman ylös. Auman pitää sijaita vähintään 100 metrin päässä vesistöstä, valtaojasta tai talousvesikaivosta ja vähintään viiden metrin päässä ojasta.

Auman pohjalle on levitettävä 20 senttimetrin nestettä sitova kerros, ja auma on peitettävä tiiviillä peitteellä. Lumi pitää poistaa paikalta ennen auman kaivamista. Aumaan varastoitu aines on levitettävä viimeistään vuoden kuluttua. Samaan paikkaan saa sijoittaa uuden auman kahden välivuoden jälkeen.

Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141250
Ympäristönsuojelulaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140527

Imatran seudun ympäristötoimi

Liittyvät palvelut

Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta

Katso tiedot

Vesiliikennelain mukainen lupa

Katso tiedot

Katujen ja viheralueiden käyttöluvat ja vuokraus

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut
Takaisin ylös
Copyright © Parikkalan kunta 2021