PLA_77197057.jpg
Etusivu / Palvelut / Tekniset palvelut / Vesihuoltolaitos / Vesihuolto haja-asutusalueella
Palvelut

Vesihuolto haja-asutusalueella

Parikkalan kunnan ympäristönsuojeluviranomaista edustava Imatran seudun ympäristötoimi on valmistellut nämä määräykset yhteistyössä Parikkalan kunnan kanssa. Ympäristönsuojelumääräyksistä on pyydetty lausunto Parikkalan kunnalta, Etelä-Karjalan pelastuslaitokselta ja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta. Julkisen kuulutuksen ja yleisötilaisuuden kautta myös kansalaisjärjestöillä ja kuntalaisilla on ollut mahdollisuus ottaa kantaa määräysten sisältöön.

Lomakkeet

Ympäristönsuojelumääräykset

Parikkalan kunnan ympäristönsuojelumääräykset

Lisää tietoa
Lataa lomake

Linkit

Imatran seudun ympäristötoimi

Imatran seudun ympäristötoimi hoitaa Imatran, Parikkalan, Rautjärven ja Ruokolahden alueella kunnille kuuluvat ympäristönsuojelun.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Haja-asutusalueella kiinteistöjen vesihuolto ja jätevesien käsittely perustuvat pääosin kiinteistökohtaisiin ratkaisuihin. Ellei yleiseen vesijohtoverkkoon liittyminen ole mahdollista, lähellä toisiaan sijaitsevat kiinteistöt voivat perustaa yhteisen vesiosuuskunnan. Osuuskunnan jäsenet jakavat vastuut ja kustannukset keskenään.

Mikäli kiinteistössä käytetään kaivovettä, veden laatu ja turvallisuus voidaan varmistaa laboratoriotutkimuksessa. Kunnan ympäristöviranomaiset antavat asiassa neuvontaa.

Jätevesien käsittelyssä on noudatettava vesihuoltolain ja ympäristölain määräyksiä. Kiinteistöllä voi olla oma jätevesisäiliö, joka tyhjennetään säännöllisesti tai tarpeen mukaan. Kiinteistöllä voi myös olla oma jätevesien käsittelyjärjestelmä. Kunnan ympäristöviranomaisilta saa tietoa talous- ja jätevesien käsittelyn vaihtoehdoista.

Vesihuoltolaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010119
Ympäristönsuojelulaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140527

Parikkalan kunta

Liittyvät palvelut

Liittyminen vesi- ja viemäriverkostoon

Täytä ja tulosta hakemuslomake ja toimita se tekniseen tomistoon tai kunnan neuvontaan.

Katso tiedot

Vapautus vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä

Kunnan ympäristöviranomainen voi tietyin perustein myöntää rakennettavalle kiinteistölle vapautuksen liittymisestä vesi- tai viemäriverkkoon.

Katso tiedot

Liittyminen vesi- ja viemäriverkostoon

Parikkassa saat ympäristöystävällistä ja helppoa vesihuoltoa liittymällä vesihuoltolaitoksen asiakkaaksi.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut
Takaisin ylös
Copyright © Parikkalan kunta 2020