PLA_77197057.jpg
Etusivu / Palvelut / Tekniset palvelut / Vesihuoltolaitos
Palvelut

VESI- JA VIEMÄRILAITOS

Vesitorni1 25012018.jpg 

Vesi- ja viemärilaitoksen piirissä koko kunnan alueilla on yhteensä n. 900 kuluttajaa ja n. 3 500 asukasta. Parikkalan alueen pääpohjavedenottamo sijaitsee Heralammella Särkisalmella. Likolammen ja entisen meijerin vedenottamot toimivat varavedenottamoina. Saaren ja Uukuniemen alueilla on omat vedenottamot. Vesilaitoksen laskutettu vesimäärä koko kunnan alueella on noin 165 000 m2. Saaren alueen vesi- ja viemäriverkosto on liitetty Parikkalan laitoksen verkostoihin ja Uukuniemen alueen osalta vesi- ja viemäriverkostoon Kesälahdelle.

Parikkalan keskustan ja Särkisalmen taajamien jätevedenpuhdistamo sijaitsee Särkisalmella. Puhdistamoa on saneerattu vaiheittain ja viimeksi v.2004 alussa valmistuneen saneerauksen yhteydessä puhdistamoon rakennettiin jälkisuodatusyksikkö, jossa on jatkuvatoimiset hiekkasuodattimet. Laitoksen päästövaatimukset on toteutuneet hyvin. Pumppaamoita on 23 kpl eri puolilla taajamia.Koko kunnan alueen laskutettava jäteveden määrä on noin 150 000 m3.

 

Yhteystiedot:
Jätevedenpuhdistamo, Puhdistamontie 130, 59310 Särkisalmi

Lisätietoja:
Kuntatekniikan päällikkö Mikko Kupiainen, p. 0400 626 650, s-posti: mikko.kupiainen(at)parikkala.fi

Laitosmies Rauno Sund, p. 044 7811 952, s-posti: rauno.sund(at)parikkala.fi

Laitosmies Joona Toikka, p. 040 635 0140, s-posti: joona.toikka(at)parikkala.fi

 

Hakemus ja lausunto vesihuoltolaitokseen liittämisestä ja sen käytöstä.doc

 

VESI- JA JÄTEVESIMAKSUTAKSAT 1.1.2020 ALKAEN 

Kunnanvaltuusto on 1.11.2016 § 28 tehnyt päätöksen perusmaksun käyttöönotosta. Perusmaksu perustuu vesimittarin kokoon. Perusmaksu peritään erikseen veden ja jäteveden osalta. Parikkalan elinvoima- ja elinympäristölautakunta on 3.10.2019 § 68 ja § 17.10.2019 § 76 päättänyt perusmaksut seuraavasti €/vuosi:


Mittarin koko

(DN)

Vuosimaksu

Vesi alv 0 %

 

Vuosimaksu

Vesi alv 24 %


 Vuosimaksu

Jätevesi  alv 0 %

Vuosimaksu

Jätevesi alv 24 %

15-20

50,00

62,00

75,00  93,00 

25

75,00

93,00

 95,00  117,80

32

115,00

142,60

 130,00  161,20

40

175,00

217,00

 180,00  223,20

50

265,00

328,60

 265,00  328,60

>65

400,00

496,00

 400,00  496,00

Mittarikoon varmistamiseksi lähes kaikkien liittyjien vesimittarit saatiin kierrettyä vuoden 2019 aikana.

Veden ja jäteveden käyttömaksut on käsitelty elinvoima- ja elinympäristölautakunnassa 3.10.2019 § 68 ja 17.10.2019 § 76. Kunnanvaltuusto on 13.11.2017 § 38 päättänyt muuttaa vesi- ja lämpölaitosten rakennusten poistosuunnitelman menojäännöspoistosta tasapoistoksi sekä myöntänyt kunnanhallitukselle oikeuden hyväksyä pysyvien vastaavien hyödykepohjaiset poistoajat. Kunnanhallitus on 28.11.2017 § 216 päättänyt vesitornin poistoajaksi 25 vuotta.

Veden ja jäteveden käyttömaksut ovat seuraavat:  

Taksat 1.1.2020 (alv 0 %)

Käyttömaksu

Liittymismaksu

Vesi

1,81 €/m³

1,02 €/k-m²

Jätevesi

5,77 €/m³

1,65 €/k-m²

Yhteensä

7,58 €/m³

2,67 €/k-m²

 

Taksat 1.1.2019 (alv 0 %)

   Käyttömaksu      Liittymismaksu     

Vesi

1,93 €/m3

1,02 €/k-m2

Jätevesi 

4,77 €/m3

1,65 €/k-m2

Yhteensä     

6,70 €/m3

2,67 €/k-m2

 

   

Sako- ja umpikaivolietteiden vastaanottomaksut 2020

Sakokaivoliete 18,17 €/m3 (sis. alv 24 %)

Umpikaivoliete €/m3 (sis. alv 24 %)

 

Vesilaitostaksa palveluhinnastoineen

Vesilaitoksella on aina oikeus tehdä maksuihin ja taksarakenteeseen vähäisiä muutoksia, joilla ei ole vaikutusta sopimuksen keskeiseen sisältöön. Laitoksella voi olla erillinen palvelumaksuhinnasto laitoksen tarjoamista palveluista.

Vesilaitostaksassa on yhdistetty vesi- ja jätevesimaksutaksat yhdeksi vesilaitostaksaksi.

Taksaan on lisätty vesihuoltolaitoksen tuottamia vesihuoltoon liittyviä erilaisia teknisiä palveluita ja niistä perittävät maksut (mm. kohta 3. Muut maksut, joka sisältää talojohdon sulkemisesta ja avaamisesta perittävät maksut).

 

 

 

 

  

Takaisin ylös
Copyright © Parikkalan kunta 2021