PLA_77197057.jpg
Etusivu / Palvelut / Tekniset palvelut / Kiinteistöpalvelut, puistot ja yleiset alueet, venepaikat / Leikkipuistot
Palvelut

Kunnallinen päiväkotihoito

Parikkalassa varhaiskasvatusta järjestetään päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. Tilapäistä päivähoitoa annetaan päiväkodeissa lapsille, joilla ei ole säännöllistä päivähoidon tarvetta.

Paikkoja on eri päiväkodeissa seuraavasti:

Päiväkoti Satakieli, 44 paikkaa, Parikkalan keskustassa

Kuukuset, vuorohoito 1-6 -vuotiaat

Vanamot alle 3 -vuotiaat

Ulpukat 3-5 -vuotiaat

Päiväkoti Laulujoutsen, 24 paikkaa Parikkalan Moskuunniemessä

3-6 -vuotiaat

Päiväkoti Kuperkeikka, 18 paikkaa Saaren Akonpohjassa

1-6 -vuotiaat

Hae päiväkotipaikkaa lapselle viimeistään neljä kuukautta ennen päivähoidossa aloittamista.

Päivähoitohakemuksia saa päiväkodeista ja päivähoitotoimistosta varhaiskasvatuspäälliköltä. Päivähoidon valinnoista päättää varhaiskasvatuspäällikkö. Päivähoitopaikkaa tulee hakea viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikkaa. Mikäli päivähoidon tarve kuitenkin johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä tarpeen alkamisajankohta ole ennakoitavissa on päivähoitopaikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan. Kun lapselle on myönnetty kunnallinen hoitopaikka, saa hän pitää sen siihen saakka, kunnes lähtee kouluun. Hoitopaikkaa ei tarvitse anoa joka vuosi uudelleen.

Lisätietoa päivähoidosta on varhaiskasvatustiedotteessa.

Hoitoa voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada päivähoitoa, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voida muuten järjestää.

Palvelu on maksullinen.

Maksun suuruuteen vaikuttavat perheen koko, tulot ja hoitopäivien pituus.

Puhelinasiointi

Varhaiskasvatuspäällikkö

Parikkalan kunnan varhaiskasvatuspäällikkö

Lisää tietoa
Puh. +358 44 7811239

Lomakkeet

Päivähoitohakemus

Päivähoitohakemuslomake

Lisää tietoa
Lataa lomake

Palvelupaikat

Päiväkoti Kuperkeikka

Päiväkoti Saarella Akonpohjassa.

Neulatie 1, 59510 SAARI

Kaikki tiedot

Päiväkoti Laulujoutsen

Päiväkoti Moskuunniemessä.

Kiipolantie 2, 59100 PARIKKALA

Kaikki tiedot

Päiväkoti Satakieli

Päiväkoti Parikkalan keskustassa.

Pietarinkuja 1, 59100 PARIKKALA

Kaikki tiedot

Alle 7-vuotias lapsesi voivat saada päiväkotihoitoa kunnan järjestämänä. Käytännössä päiväkotihoitoa järjestävät kunnat yksin tai yhdessä, yksityiset toimijat, järjestöt ja muut yhteisöt, joilta kunta ostaa palvelun.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää tämän hyvinvointia. Jokaiselle lapselle laaditaan päiväkotihoidossa varhaiskasvatussuunnitelma.

Kunnallinen päiväkotihoito voi olla joko kokopäiväistä tai osapäiväistä. Kunnat voivat rajoittaa varhaiskasvatuksessa olevan lapsen hoitoajan 20 tuntiin viikossa, jos lapsen toinen vanhempi on työttömyyden johdosta kotona.

Varhaiskasvatuslaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180540

Parikkalan kunta

Liittyvät palvelut

Kunnallinen perhepäivähoito

Perhepäivähoito on hoitajan tai lapsen kodissa järjestettävää varhaiskasvatusta. Parikkalassa on 4 hoitopaikkaa 0-6 -vuotiaille

Katso tiedot

Ruokailu päiväkodeissa, esikoulussa ja kouluissa

Varhaiskasvatuksessa olevat lapset ovat oikeutettuja ruokailuun päiväkodeissaan, esi- ja perusopetuksen oppilaat kouluissaan.

Katso tiedot

Varhaiskasvatuksen vuorohoito

Parikkalassa vuorohoitoa on Päiväkoti Satakielessä

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut
Takaisin ylös
Copyright © Parikkalan kunta 2020